польский | Фразы - Иммиграция | Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - Подача заявления

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Спросить, где можно узнать о пособиях и льготах по инвалидности
Musím platit daně z dávek?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Спросить, какие факторы определяют, сколько денег вы получите

Льготы по инвалидности - Сиделка

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Спросить, какие требования определяют, получу ли я пособие по уходу
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Спросить, нужно ли быть связанным с человеком, за которым вы ухаживаете, чтобы получить пособие по уходу
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Спросить, сколько часов в неделю нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право получить пособие
Je podpora zdanitelná?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Jakou podporu dostanu?
Jakie świadczenia dostanę?
Спросить, какие льготы вы получите
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Спросить, влияет ли денежное пособие на другие льготы
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Спросить, повлияет ли ваше денежное пособие на льготы для человека, за которым вы ухаживаете
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Спросить, можете ли вы обжаловать это решение
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Спросить, что вам делать, если ваши обстоятельства изменятся