китайский | Фразы - Иммиграция | Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - Подача заявления

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Спросить, где можно узнать о пособиях и льготах по инвалидности
Musím platit daně z dávek?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Спросить, какие факторы определяют, сколько денег вы получите

Льготы по инвалидности - Сиделка

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Спросить, какие требования определяют, получу ли я пособие по уходу
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Спросить, нужно ли быть связанным с человеком, за которым вы ухаживаете, чтобы получить пособие по уходу
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Спросить, сколько часов в неделю нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право получить пособие
Je podpora zdanitelná?
该津贴是否要纳税?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Jakou podporu dostanu?
我能拿到什么福利?
Спросить, какие льготы вы получите
Ovlivní tento přídavek další výhody?
这个津贴是否影响其他福利?
Спросить, влияет ли денежное пособие на другие льготы
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Спросить, повлияет ли ваше денежное пособие на льготы для человека, за которым вы ухаживаете
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
我能否申诉反对某个决定?
Спросить, можете ли вы обжаловать это решение
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
如果情况有所改变我该如何做?
Спросить, что вам делать, если ваши обстоятельства изменятся