датский | Фразы - Иммиграция | Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - Подача заявления

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Спросить, где можно узнать о пособиях и льготах по инвалидности
Musím platit daně z dávek?
Er understøttelsen skattefri?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Спросить, какие факторы определяют, сколько денег вы получите

Льготы по инвалидности - Сиделка

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Спросить, какие требования определяют, получу ли я пособие по уходу
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Спросить, нужно ли быть связанным с человеком, за которым вы ухаживаете, чтобы получить пособие по уходу
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Спросить, сколько часов в неделю нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право получить пособие
Je podpora zdanitelná?
Er plejebistanden skattepligtig?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Jakou podporu dostanu?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Спросить, какие льготы вы получите
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Спросить, влияет ли денежное пособие на другие льготы
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Спросить, повлияет ли ваше денежное пособие на льготы для человека, за которым вы ухаживаете
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Kan jeg appellere en beslutning?
Спросить, можете ли вы обжаловать это решение
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Спросить, что вам делать, если ваши обстоятельства изменятся