английский | Фразы - Иммиграция | Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - Подача заявления

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Спросить, где можно узнать о пособиях и льготах по инвалидности
Musím platit daně z dávek?
Is the allowance tax-free?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
What are the factors which determine how much I get?
Спросить, какие факторы определяют, сколько денег вы получите

Льготы по инвалидности - Сиделка

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Спросить, какие требования определяют, получу ли я пособие по уходу
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Спросить, нужно ли быть связанным с человеком, за которым вы ухаживаете, чтобы получить пособие по уходу
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Спросить, сколько часов в неделю нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право получить пособие
Je podpora zdanitelná?
Is the allowance taxable?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Jakou podporu dostanu?
Which benefits will I receive?
Спросить, какие льготы вы получите
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Will the allowance affect other benefits?
Спросить, влияет ли денежное пособие на другие льготы
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Спросить, повлияет ли ваше денежное пособие на льготы для человека, за которым вы ухаживаете
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Can I appeal against a decision?
Спросить, можете ли вы обжаловать это решение
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
What shall I do if my circumstances change?
Спросить, что вам делать, если ваши обстоятельства изменятся