датский | Фразы - Иммиграция | Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - Подача заявления

Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Спросить, где можно узнать о пособиях и льготах по инвалидности
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Er understøttelsen skattefri?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Спросить, какие факторы определяют, сколько денег вы получите

Льготы по инвалидности - Сиделка

Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Спросить, какие требования определяют, получу ли я пособие по уходу
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Спросить, нужно ли быть связанным с человеком, за которым вы ухаживаете, чтобы получить пособие по уходу
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Спросить, сколько часов в неделю нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право получить пособие
Tazminat vergiye tabi mi?
Er plejebistanden skattepligtig?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Hangi yardımları alacağım?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Спросить, какие льготы вы получите
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Спросить, влияет ли денежное пособие на другие льготы
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Спросить, повлияет ли ваше денежное пособие на льготы для человека, за которым вы ухаживаете
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Kan jeg appellere en beslutning?
Спросить, можете ли вы обжаловать это решение
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Спросить, что вам делать, если ваши обстоятельства изменятся