французский | Фразы - Иммиграция | Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - Подача заявления

Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor pentru persoane cu dizabilități?
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Спросить, где можно узнать о пособиях и льготах по инвалидности
Este alocația impozabilă?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Ce fel de factori determină câți bani primesc?
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Спросить, какие факторы определяют, сколько денег вы получите

Льготы по инвалидности - Сиделка

Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor?
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Спросить, какие требования определяют, получу ли я пособие по уходу
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Спросить, нужно ли быть связанным с человеком, за которым вы ухаживаете, чтобы получить пособие по уходу
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru alocație?
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Спросить, сколько часов в неделю нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право получить пособие
Este alocația impozabilă?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Ce beneficii voi primi?
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Спросить, какие льготы вы получите
Va afecta alocația alte beneficii?
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Спросить, влияет ли денежное пособие на другие льготы
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Спросить, повлияет ли ваше денежное пособие на льготы для человека, за которым вы ухаживаете
Pot contesta o decizie?
Est-ce que je peux faire appel ?
Спросить, можете ли вы обжаловать это решение
Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Спросить, что вам делать, если ваши обстоятельства изменятся