финский | Фразы - Иммиграция | Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - Подача заявления

Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor pentru persoane cu dizabilități?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Спросить, где можно узнать о пособиях и льготах по инвалидности
Este alocația impozabilă?
Onko avustus verovapaata?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Ce fel de factori determină câți bani primesc?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Спросить, какие факторы определяют, сколько денег вы получите

Льготы по инвалидности - Сиделка

Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Спросить, какие требования определяют, получу ли я пособие по уходу
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Спросить, нужно ли быть связанным с человеком, за которым вы ухаживаете, чтобы получить пособие по уходу
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru alocație?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Спросить, сколько часов в неделю нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право получить пособие
Este alocația impozabilă?
Onko tuki veronalaista?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Ce beneficii voi primi?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Спросить, какие льготы вы получите
Va afecta alocația alte beneficii?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Спросить, влияет ли денежное пособие на другие льготы
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Спросить, повлияет ли ваше денежное пособие на льготы для человека, за которым вы ухаживаете
Pot contesta o decizie?
Voinko valittaa päätöksestä?
Спросить, можете ли вы обжаловать это решение
Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Спросить, что вам делать, если ваши обстоятельства изменятся