итальянский | Фразы - Иммиграция | Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - Подача заявления

Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor pentru persoane cu dizabilități?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Спросить, где можно узнать о пособиях и льготах по инвалидности
Este alocația impozabilă?
L'indennità è esente da tasse?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Ce fel de factori determină câți bani primesc?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Спросить, какие факторы определяют, сколько денег вы получите

Льготы по инвалидности - Сиделка

Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Спросить, какие требования определяют, получу ли я пособие по уходу
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Спросить, нужно ли быть связанным с человеком, за которым вы ухаживаете, чтобы получить пособие по уходу
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru alocație?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Спросить, сколько часов в неделю нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право получить пособие
Este alocația impozabilă?
Il sussidio è tassabile?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Ce beneficii voi primi?
Quali benefici riceverò?
Спросить, какие льготы вы получите
Va afecta alocația alte beneficii?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Спросить, влияет ли денежное пособие на другие льготы
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Спросить, повлияет ли ваше денежное пособие на льготы для человека, за которым вы ухаживаете
Pot contesta o decizie?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Спросить, можете ли вы обжаловать это решение
Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Спросить, что вам делать, если ваши обстоятельства изменятся