нидерландский | Фразы - Иммиграция | Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - Подача заявления

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Спросить, где можно узнать о пособиях и льготах по инвалидности
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Is de uitkering belastingvrij?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Спросить, какие факторы определяют, сколько денег вы получите

Льготы по инвалидности - Сиделка

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Спросить, какие требования определяют, получу ли я пособие по уходу
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Спросить, нужно ли быть связанным с человеком, за которым вы ухаживаете, чтобы получить пособие по уходу
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Спросить, сколько часов в неделю нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право получить пособие
Wird die Unterstützung besteuert?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Was für Unterstützung bekomme ich?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Спросить, какие льготы вы получите
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Спросить, влияет ли денежное пособие на другие льготы
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Спросить, повлияет ли ваше денежное пособие на льготы для человека, за которым вы ухаживаете
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Спросить, можете ли вы обжаловать это решение
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Спросить, что вам делать, если ваши обстоятельства изменятся