чешский | Фразы - Иммиграция | Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - Подача заявления

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Спросить, где можно узнать о пособиях и льготах по инвалидности
请问补贴是不需要纳税的吗?
Musím platit daně z dávek?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Спросить, какие факторы определяют, сколько денег вы получите

Льготы по инвалидности - Сиделка

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Спросить, какие требования определяют, получу ли я пособие по уходу
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Спросить, нужно ли быть связанным с человеком, за которым вы ухаживаете, чтобы получить пособие по уходу
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Спросить, сколько часов в неделю нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право получить пособие
该津贴是否要纳税?
Je podpora zdanitelná?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
我能拿到什么福利?
Jakou podporu dostanu?
Спросить, какие льготы вы получите
这个津贴是否影响其他福利?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Спросить, влияет ли денежное пособие на другие льготы
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Спросить, повлияет ли ваше денежное пособие на льготы для человека, за которым вы ухаживаете
我能否申诉反对某个决定?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Спросить, можете ли вы обжаловать это решение
如果情况有所改变我该如何做?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Спросить, что вам делать, если ваши обстоятельства изменятся