румынский | Фразы - Иммиграция | Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - Подача заявления

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor pentru persoane cu dizabilități?
Спросить, где можно узнать о пособиях и льготах по инвалидности
L'indennità è esente da tasse?
Este alocația impozabilă?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Ce fel de factori determină câți bani primesc?
Спросить, какие факторы определяют, сколько денег вы получите

Льготы по инвалидности - Сиделка

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor?
Спросить, какие требования определяют, получу ли я пособие по уходу
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
Спросить, нужно ли быть связанным с человеком, за которым вы ухаживаете, чтобы получить пособие по уходу
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru alocație?
Спросить, сколько часов в неделю нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право получить пособие
Il sussidio è tassabile?
Este alocația impozabilă?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Quali benefici riceverò?
Ce beneficii voi primi?
Спросить, какие льготы вы получите
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Va afecta alocația alte beneficii?
Спросить, влияет ли денежное пособие на другие льготы
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?
Спросить, повлияет ли ваше денежное пособие на льготы для человека, за которым вы ухаживаете
Posso fare ricorso contro una decisione?
Pot contesta o decizie?
Спросить, можете ли вы обжаловать это решение
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Спросить, что вам делать, если ваши обстоятельства изменятся