чешский | Фразы - Иммиграция | Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - Подача заявления

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Спросить, где можно узнать о пособиях и льготах по инвалидности
Er understøttelsen skattefri?
Musím platit daně z dávek?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Спросить, какие факторы определяют, сколько денег вы получите

Льготы по инвалидности - Сиделка

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Спросить, какие требования определяют, получу ли я пособие по уходу
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Спросить, нужно ли быть связанным с человеком, за которым вы ухаживаете, чтобы получить пособие по уходу
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Спросить, сколько часов в неделю нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право получить пособие
Er plejebistanden skattepligtig?
Je podpora zdanitelná?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Jakou podporu dostanu?
Спросить, какие льготы вы получите
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Спросить, влияет ли денежное пособие на другие льготы
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Спросить, повлияет ли ваше денежное пособие на льготы для человека, за которым вы ухаживаете
Kan jeg appellere en beslutning?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Спросить, можете ли вы обжаловать это решение
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Спросить, что вам делать, если ваши обстоятельства изменятся