чешский | Фразы - Иммиграция | Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - Подача заявления

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Спросить, где можно узнать о пособиях и льготах по инвалидности
Is the allowance tax-free?
Musím platit daně z dávek?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
What are the factors which determine how much I get?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Спросить, какие факторы определяют, сколько денег вы получите

Льготы по инвалидности - Сиделка

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Спросить, какие требования определяют, получу ли я пособие по уходу
Do I have to be related to the person I am caring for?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Спросить, нужно ли быть связанным с человеком, за которым вы ухаживаете, чтобы получить пособие по уходу
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Спросить, сколько часов в неделю нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право получить пособие
Is the allowance taxable?
Je podpora zdanitelná?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Which benefits will I receive?
Jakou podporu dostanu?
Спросить, какие льготы вы получите
Will the allowance affect other benefits?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Спросить, влияет ли денежное пособие на другие льготы
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Спросить, повлияет ли ваше денежное пособие на льготы для человека, за которым вы ухаживаете
Can I appeal against a decision?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Спросить, можете ли вы обжаловать это решение
What shall I do if my circumstances change?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Спросить, что вам делать, если ваши обстоятельства изменятся