шведский | Фразы - Иммиграция | Жилье

Жилье - Аренда

Mi serĉas _______________ por lui.
Jag vill hyra en/ett ________.
Заявить, что вы хотите снимать кое-что в аренду
ĉambron
rum
Тип жилья
apartamenton
lägenhet
Тип жилья
studĉambron
enrumslägenhet
Тип жилья
izolite starantan domon
fristående hus/villa
Тип жилья
partizolite starantan domon
parhus
Тип жилья
vicdomon
radhus
Тип жилья
Kiom estas la monate lupago?
Hur mycket är hyran per månad?
Спросить, сколько стоит аренда
Ĉu estas utilecoj inkludata?
Ingår driftskostnader?
Спросить, включены ли электричество, газ и вода в стоимость
Kiom estas la deponejo?
Hur mycket är depositionen?
Спросить, какова стоимость депозита
Kiam mi povas veni por spektado?
När kan jag komma för en visning?
Спросить, когда вы можете посмотреть жилье
La apartamento estas _____________.
Lägenheten är_________.
Уточнить, имеет ли жилье мебель или нет
meblita
möblerad
Состояние жилья
nemeblita
omöblerad
Состояние жилья
Ĉu estas dombestoj permesataj?
Är husdjur tillåtna?
Спросить, разрешено ли держать домашних животных
Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?
Hur byter jag energileverantör?
Спросить, как вы сможете включить датчик электричества
Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?
Hur många andra personer bor i lägenheten?
Спросить, сколько еще людей живет в квартире
Kiom da personoj jam videblis la apartamenton
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
Спросить, сколько человек уже осмотрели квартиру
Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj?
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
Спросить, можно ли посмотреть счета за электричество и газ
Kiom longa estas la lizkontrakto?
Hur länge är kontraktet?
Спросить, как долго длится контракт
Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
Спросить, были ли разногласия с соседями
Kio renovigadoj estis faritaj?
Vilka renovationer har gjorts?
Спросить, какие ремонтные работы были сделаны
Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste inspektita?
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
Спросить, сколько лет бойлеру, и как давно он проверялся
Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?
När var ledningarna senast omkopplade?
Спросить, когда в квартире последний раз была заменена проводка
Kiu vivas supre/malsupre/apude?
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
Спросить, кто живет наверху/внизу/в квартире рядом
Ĉu estas parkadospaco?
Finns det en parkeringsplats för min bil?
Спросить, если ли парковочное место для вашей машины
Ĉu iu iam murdis tie?
Har någon blivit mördad här?
Спросить, был там кто-нибудь убит
Ĉu _____________ funkcias?
Fungerar ______?
Спросить, работает ли оборудование
la dukto
rörläggningen
Удобства
la hejtado
värmesystemet
Удобства
Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
Спросить, кто отвечает за техническое обслуживание
Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?
Var är gas- och elmätarna?
Спросить, где счетчики газа и электричества
Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj?
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
Спросить, есть ли руководства пользователя и гарантии для электроприборов
Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon?
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
Спросить, кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон
Kie estas la termostato?
Var är termostaten?
Спросить, можете ли вы посмотреть термостат
Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
Спросить, можно ли посмотреть сертификат безопасности газа

Жилье - Покупка

Kiom da proponoj jam havis?
Hur många har budat på huset?
Спросить, сколько предложений имел дом
Kiom longe ĝi estis sur la merkato?
Hur länge har huset varit på marknaden?
Спросить, как долго дом находится на рынке
Kial la vendistoj movas?
Varför säljer ägarna huset?
Спросить, почему дом продается
Kiom longe la vendisto vivis tie?
Hur länge har säljarna bott här?
Спросить, как давно продавец живет там
Kio inkluzivas en la vendo?
Var är inkluderat i köpet?
Спросить, что включено в продажу
Ĉu estis ia sinkadoproblemo?
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
Спросить, были ли проблемы с обвалами
Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
Спросить о поиске более дешевой передачи права собственности на имущество
Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
Спросить, каковы проекты развития той области
Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?
Kan du ta bort huset för marknaden?
Спросить, может ли дом быть снятым с рынка
Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
Спросить, где предыдущие владельцы купили плитку для кухни и ванной комнаты
Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
Спросить, где предыдущие владельцы купили встроенную мебель