чешский | Фразы - Иммиграция | Жилье

Жилье - Аренда

Mi serĉas _______________ por lui.
Hledám _______________ k pronájmu.
Заявить, что вы хотите снимать кое-что в аренду
ĉambron
pokoj
Тип жилья
apartamenton
byt
Тип жилья
studĉambron
studio
Тип жилья
izolite starantan domon
rodinný dům
Тип жилья
partizolite starantan domon
dvojdomek
Тип жилья
vicdomon
řadový dům
Тип жилья
Kiom estas la monate lupago?
Kolik stojí měsíční nájem?
Спросить, сколько стоит аренда
Ĉu estas utilecoj inkludata?
Je ve výši nájmu zahrnuta voda, elektřina atd.?
Спросить, включены ли электричество, газ и вода в стоимость
Kiom estas la deponejo?
Kolik je záloha?
Спросить, какова стоимость депозита
Kiam mi povas veni por spektado?
Kdy mohu přijít a podívat se na pokoj/dům atd.?
Спросить, когда вы можете посмотреть жилье
La apartamento estas _____________.
Byt je _____________.
Уточнить, имеет ли жилье мебель или нет
meblita
zařízený
Состояние жилья
nemeblita
nezařízený
Состояние жилья
Ĉu estas dombestoj permesataj?
Jsou zvířata v tomto druhu ubytování povolena?
Спросить, разрешено ли держать домашних животных
Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?
Jak mohu změnit dodavatele energie?
Спросить, как вы сможете включить датчик электричества
Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?
Kolik dalších nájemníků žije v tomto bytě?
Спросить, сколько еще людей живет в квартире
Kiom da personoj jam videblis la apartamenton
Kolik lidí se již přišlo podívat na tento byt?
Спросить, сколько человек уже осмотрели квартиру
Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj?
Mohu vidět podklady pro instalaci elektřiny a plynu?
Спросить, можно ли посмотреть счета за электричество и газ
Kiom longa estas la lizkontrakto?
Na jak dlouho je nájemní doba?
Спросить, как долго длится контракт
Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?
Vyskytly se nějaké neshody mezi sousedy?
Спросить, были ли разногласия с соседями
Kio renovigadoj estis faritaj?
Jaké renovace byly udělány?
Спросить, какие ремонтные работы были сделаны
Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste inspektita?
Jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován?
Спросить, сколько лет бойлеру, и как давно он проверялся
Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?
Kdy byl naposledy obnoven elektrický obvod v bytě?
Спросить, когда в квартире последний раз была заменена проводка
Kiu vivas supre/malsupre/apude?
Kdo bydlí nahoře/dole/vedle?
Спросить, кто живет наверху/внизу/в квартире рядом
Ĉu estas parkadospaco?
Nachází se tam i parkovací místo?
Спросить, если ли парковочное место для вашей машины
Ĉu iu iam murdis tie?
Byl zde někdo zavražděn?
Спросить, был там кто-нибудь убит
Ĉu _____________ funkcias?
Funguje ____________?
Спросить, работает ли оборудование
la dukto
Instalatérství
Удобства
la hejtado
topení
Удобства
Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?
Má domovník/domovnice na starost opravy?
Спросить, кто отвечает за техническое обслуживание
Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?
Kde jsou plynoměry a elektroměry?
Спросить, где счетчики газа и электричества
Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj?
Máte nějaké pokyny nebo záruční listy na elektrické spotřebiče?
Спросить, есть ли руководства пользователя и гарантии для электроприборов
Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon?
Kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání?
Спросить, кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон
Kie estas la termostato?
Mohu se podívat na termostat?
Спросить, можете ли вы посмотреть термостат
Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?
Mohu vidět cerfifikát o bezpečnosti plynu?
Спросить, можно ли посмотреть сертификат безопасности газа

Жилье - Покупка

Kiom da proponoj jam havis?
Kolik nákupních nabídek domu bylo předloženo?
Спросить, сколько предложений имел дом
Kiom longe ĝi estis sur la merkato?
Jak dlouho byl tento dům na realitním trhu?
Спросить, как долго дом находится на рынке
Kial la vendistoj movas?
Proč se prodejci toho domu stěhují pryč?
Спросить, почему дом продается
Kiom longe la vendisto vivis tie?
Jak dlouho zde žil prodejec?
Спросить, как давно продавец живет там
Kio inkluzivas en la vendo?
Co je zahrunuté v prodeji?
Спросить, что включено в продажу
Ĉu estis ia sinkadoproblemo?
Byly zde nějaké problémy s podlahou?
Спросить, были ли проблемы с обвалами
Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?
Existuje levnější varianta převédení vlastnictví majetku?
Спросить о поиске более дешевой передачи права собственности на имущество
Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?
Jaké jsou budoucí rozvojové projekty pro tuto oblast?
Спросить, каковы проекты развития той области
Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?
Můžete stáhnout tento dům z trhu?
Спросить, может ли дом быть снятым с рынка
Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?
Kde jste koupili kachličky do kuchyně a koupelny?
Спросить, где предыдущие владельцы купили плитку для кухни и ванной комнаты
Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?
Kde jste koupili vystavěný nábytek, např: kuchyňskou linku?
Спросить, где предыдущие владельцы купили встроенную мебель