тайский | Фразы - Иммиграция | Жилье

Жилье - Аренда

Jag vill hyra en/ett ________.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Заявить, что вы хотите снимать кое-что в аренду
rum
ห้องพัก
Тип жилья
lägenhet
แฟลต / ห้องชุด
Тип жилья
enrumslägenhet
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Тип жилья
fristående hus/villa
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Тип жилья
parhus
บ้านแฝด
Тип жилья
radhus
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Тип жилья
Hur mycket är hyran per månad?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Спросить, сколько стоит аренда
Ingår driftskostnader?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Спросить, включены ли электричество, газ и вода в стоимость
Hur mycket är depositionen?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Спросить, какова стоимость депозита
När kan jag komma för en visning?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Спросить, когда вы можете посмотреть жилье
Lägenheten är_________.
ห้องชุด ________________
Уточнить, имеет ли жилье мебель или нет
möblerad
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Состояние жилья
omöblerad
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Состояние жилья
Är husdjur tillåtna?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Спросить, разрешено ли держать домашних животных
Hur byter jag energileverantör?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Спросить, как вы сможете включить датчик электричества
Hur många andra personer bor i lägenheten?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Спросить, сколько еще людей живет в квартире
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Спросить, сколько человек уже осмотрели квартиру
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Спросить, можно ли посмотреть счета за электричество и газ
Hur länge är kontraktet?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Спросить, как долго длится контракт
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Спросить, были ли разногласия с соседями
Vilka renovationer har gjorts?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Спросить, какие ремонтные работы были сделаны
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Спросить, сколько лет бойлеру, и как давно он проверялся
När var ledningarna senast omkopplade?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Спросить, когда в квартире последний раз была заменена проводка
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Спросить, кто живет наверху/внизу/в квартире рядом
Finns det en parkeringsplats för min bil?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Спросить, если ли парковочное место для вашей машины
Har någon blivit mördad här?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Спросить, был там кто-нибудь убит
Fungerar ______?
___________ ใช้งานได้ไหม
Спросить, работает ли оборудование
rörläggningen
ท่อประปา
Удобства
värmesystemet
เครื่องทำความร้อน
Удобства
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Спросить, кто отвечает за техническое обслуживание
Var är gas- och elmätarna?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Спросить, где счетчики газа и электричества
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Спросить, есть ли руководства пользователя и гарантии для электроприборов
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Спросить, кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон
Var är termostaten?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Спросить, можете ли вы посмотреть термостат
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Спросить, можно ли посмотреть сертификат безопасности газа

Жилье - Покупка

Hur många har budat på huset?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Спросить, сколько предложений имел дом
Hur länge har huset varit på marknaden?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Спросить, как долго дом находится на рынке
Varför säljer ägarna huset?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Спросить, почему дом продается
Hur länge har säljarna bott här?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Спросить, как давно продавец живет там
Var är inkluderat i köpet?
การขายรวมอะไรบ้าง
Спросить, что включено в продажу
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Спросить, были ли проблемы с обвалами
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Спросить о поиске более дешевой передачи права собственности на имущество
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Спросить, каковы проекты развития той области
Kan du ta bort huset för marknaden?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Спросить, может ли дом быть снятым с рынка
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Спросить, где предыдущие владельцы купили плитку для кухни и ванной комнаты
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Спросить, где предыдущие владельцы купили встроенную мебель