греческий | Фразы - Иммиграция | Жилье

Жилье - Аренда

Jag vill hyra en/ett ________.
Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα _______________.
Заявить, что вы хотите снимать кое-что в аренду
rum
δωμάτιο
Тип жилья
lägenhet
διαμέρισμα
Тип жилья
enrumslägenhet
γκαρσονιέρα / στούντιο διαμέρισμα
Тип жилья
fristående hus/villa
μονοκατοικία
Тип жилья
parhus
ημι-ανεξάρτητο σπίτι
Тип жилья
radhus
σπίτι σε σειρά κατοικιών
Тип жилья
Hur mycket är hyran per månad?
Πόσο είναι το ενοίκιο ανά μήνα;
Спросить, сколько стоит аренда
Ingår driftskostnader?
Περιλαμβάνονται οι παροχές;
Спросить, включены ли электричество, газ и вода в стоимость
Hur mycket är depositionen?
Πόσα είναι το ντεπόζιτο;
Спросить, какова стоимость депозита
När kan jag komma för en visning?
Πότε μπορώ να έρθω για να το δω;
Спросить, когда вы можете посмотреть жилье
Lägenheten är_________.
Το διαμέρισμα είναι ________________.
Уточнить, имеет ли жилье мебель или нет
möblerad
επιπλωμένο
Состояние жилья
omöblerad
μη επιπλωμένο
Состояние жилья
Är husdjur tillåtna?
Επιτρέπονται τα κατοικίδια;
Спросить, разрешено ли держать домашних животных
Hur byter jag energileverantör?
Πώς μπορώ να αλλάξω τον προμηθευτή ενέργειας;
Спросить, как вы сможете включить датчик электричества
Hur många andra personer bor i lägenheten?
Πόσοι άλλοι ένοικοι ζουν στο διαμέρισμα;
Спросить, сколько еще людей живет в квартире
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
Πόσοι άνθρωποι έχουν έρθει να δουν το διαμέρισμα;
Спросить, сколько человек уже осмотрели квартиру
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
Μπορώ να δω τις επιθεωρήσεις για τις εγκαταστάσεις αερίου / ηλεκτρισμού;
Спросить, можно ли посмотреть счета за электричество и газ
Hur länge är kontraktet?
Πόσο διαρκεί το συμβόλαιο ενοικίασης;
Спросить, как долго длится контракт
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε διαφωνίες με τους γείτονες;
Спросить, были ли разногласия с соседями
Vilka renovationer har gjorts?
Τι ανακαινίσεις έχουν γίνει;
Спросить, какие ремонтные работы были сделаны
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
Πόσο παλιός είναι ο βραστήρας και πότε έγινε η τελευταία επιθεώρηση;
Спросить, сколько лет бойлеру, и как давно он проверялся
När var ledningarna senast omkopplade?
Πότε επανακαλωδιώθηκε το διαμέρισμα τελευταία φορά;
Спросить, когда в квартире последний раз была заменена проводка
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
Ποιος ζει στο διαμέρισμα επάνω/κάτω/δίπλα;
Спросить, кто живет наверху/внизу/в квартире рядом
Finns det en parkeringsplats för min bil?
Περιλαμβάνεται χώρος στάθμευσης;
Спросить, если ли парковочное место для вашей машины
Har någon blivit mördad här?
Έχουν ποτέ δολοφονήσει κάποιον εδώ;
Спросить, был там кто-нибудь убит
Fungerar ______?
Λειτουργεί ___________ ;
Спросить, работает ли оборудование
rörläggningen
η υδραυλική εγκατάσταση
Удобства
värmesystemet
η θέρμανση
Удобства
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
Είναι ο σπιτονοικοκύρης υπεύθυνος για διορθώσεις;
Спросить, кто отвечает за техническое обслуживание
Var är gas- och elmätarna?
Που είναι οι μετρητές του γκαζιού και του ηλεκτρισμού;
Спросить, где счетчики газа и электричества
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
Οι ηλεκτρικές συσκευές έρχονται με εγχειρίδια και εγγυήσεις;
Спросить, есть ли руководства пользователя и гарантии для электроприборов
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
Ποιοι είναι οι προμηθευτές ηλεκτρισμού, ίντερνετ και τηλεφώνου;
Спросить, кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон
Var är termostaten?
Που είναι ο θερμοστάτης;
Спросить, можете ли вы посмотреть термостат
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
Μπορώ να δω το πιστοποιητικό ασφάλειας φυσικού αερίου;
Спросить, можно ли посмотреть сертификат безопасности газа

Жилье - Покупка

Hur många har budat på huset?
Πόσες προσφορές σας έχουν γίνει;
Спросить, сколько предложений имел дом
Hur länge har huset varit på marknaden?
Πόσο καιρό είναι αυτό το σπίτι προς πώληση;
Спросить, как долго дом находится на рынке
Varför säljer ägarna huset?
Γιατί μετακομίζουν οι πωλητές;
Спросить, почему дом продается
Hur länge har säljarna bott här?
Πόσο καιρό έχει ζήσει εκεί ο παρών ιδιοκτήτης;
Спросить, как давно продавец живет там
Var är inkluderat i köpet?
Τι περιλαμβάνεται στην αγορά;
Спросить, что включено в продажу
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
Υπήρξαν οποιαδήποτε προβλήματα καθιζήσεων;
Спросить, были ли проблемы с обвалами
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
Είναι δυνατό να βρεθεί φτηνότερος τρόπος μεταφοράς;
Спросить о поиске более дешевой передачи права собственности на имущество
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
Τι θα κτιστεί σε αυτή την περιοχή στο μέλλον;
Спросить, каковы проекты развития той области
Kan du ta bort huset för marknaden?
Μπορείτε να αποσύρετε το σπίτι από την αγορά;
Спросить, может ли дом быть снятым с рынка
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
Που αγοράστηκαν τα πλακάκια της κουζίνας και του μπάνιου;
Спросить, где предыдущие владельцы купили плитку для кухни и ванной комнаты
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
Από πού αγοράστηκε η επίπλωση του σπιτιού, όπως τα αρμαράκια της κουζίνας;
Спросить, где предыдущие владельцы купили встроенную мебель