эсперанто | Фразы - Иммиграция | Жилье

Жилье - Аренда

Hledám _______________ k pronájmu.
Mi serĉas _______________ por lui.
Заявить, что вы хотите снимать кое-что в аренду
pokoj
ĉambron
Тип жилья
byt
apartamenton
Тип жилья
studio
studĉambron
Тип жилья
rodinný dům
izolite starantan domon
Тип жилья
dvojdomek
partizolite starantan domon
Тип жилья
řadový dům
vicdomon
Тип жилья
Kolik stojí měsíční nájem?
Kiom estas la monate lupago?
Спросить, сколько стоит аренда
Je ve výši nájmu zahrnuta voda, elektřina atd.?
Ĉu estas utilecoj inkludata?
Спросить, включены ли электричество, газ и вода в стоимость
Kolik je záloha?
Kiom estas la deponejo?
Спросить, какова стоимость депозита
Kdy mohu přijít a podívat se na pokoj/dům atd.?
Kiam mi povas veni por spektado?
Спросить, когда вы можете посмотреть жилье
Byt je _____________.
La apartamento estas _____________.
Уточнить, имеет ли жилье мебель или нет
zařízený
meblita
Состояние жилья
nezařízený
nemeblita
Состояние жилья
Jsou zvířata v tomto druhu ubytování povolena?
Ĉu estas dombestoj permesataj?
Спросить, разрешено ли держать домашних животных
Jak mohu změnit dodavatele energie?
Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?
Спросить, как вы сможете включить датчик электричества
Kolik dalších nájemníků žije v tomto bytě?
Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?
Спросить, сколько еще людей живет в квартире
Kolik lidí se již přišlo podívat na tento byt?
Kiom da personoj jam videblis la apartamenton
Спросить, сколько человек уже осмотрели квартиру
Mohu vidět podklady pro instalaci elektřiny a plynu?
Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj?
Спросить, можно ли посмотреть счета за электричество и газ
Na jak dlouho je nájemní doba?
Kiom longa estas la lizkontrakto?
Спросить, как долго длится контракт
Vyskytly se nějaké neshody mezi sousedy?
Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?
Спросить, были ли разногласия с соседями
Jaké renovace byly udělány?
Kio renovigadoj estis faritaj?
Спросить, какие ремонтные работы были сделаны
Jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován?
Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste inspektita?
Спросить, сколько лет бойлеру, и как давно он проверялся
Kdy byl naposledy obnoven elektrický obvod v bytě?
Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?
Спросить, когда в квартире последний раз была заменена проводка
Kdo bydlí nahoře/dole/vedle?
Kiu vivas supre/malsupre/apude?
Спросить, кто живет наверху/внизу/в квартире рядом
Nachází se tam i parkovací místo?
Ĉu estas parkadospaco?
Спросить, если ли парковочное место для вашей машины
Byl zde někdo zavražděn?
Ĉu iu iam murdis tie?
Спросить, был там кто-нибудь убит
Funguje ____________?
Ĉu _____________ funkcias?
Спросить, работает ли оборудование
Instalatérství
la dukto
Удобства
topení
la hejtado
Удобства
Má domovník/domovnice na starost opravy?
Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?
Спросить, кто отвечает за техническое обслуживание
Kde jsou plynoměry a elektroměry?
Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?
Спросить, где счетчики газа и электричества
Máte nějaké pokyny nebo záruční listy na elektrické spotřebiče?
Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj?
Спросить, есть ли руководства пользователя и гарантии для электроприборов
Kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání?
Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon?
Спросить, кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон
Mohu se podívat na termostat?
Kie estas la termostato?
Спросить, можете ли вы посмотреть термостат
Mohu vidět cerfifikát o bezpečnosti plynu?
Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?
Спросить, можно ли посмотреть сертификат безопасности газа

Жилье - Покупка

Kolik nákupních nabídek domu bylo předloženo?
Kiom da proponoj jam havis?
Спросить, сколько предложений имел дом
Jak dlouho byl tento dům na realitním trhu?
Kiom longe ĝi estis sur la merkato?
Спросить, как долго дом находится на рынке
Proč se prodejci toho domu stěhují pryč?
Kial la vendistoj movas?
Спросить, почему дом продается
Jak dlouho zde žil prodejec?
Kiom longe la vendisto vivis tie?
Спросить, как давно продавец живет там
Co je zahrunuté v prodeji?
Kio inkluzivas en la vendo?
Спросить, что включено в продажу
Byly zde nějaké problémy s podlahou?
Ĉu estis ia sinkadoproblemo?
Спросить, были ли проблемы с обвалами
Existuje levnější varianta převédení vlastnictví majetku?
Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?
Спросить о поиске более дешевой передачи права собственности на имущество
Jaké jsou budoucí rozvojové projekty pro tuto oblast?
Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?
Спросить, каковы проекты развития той области
Můžete stáhnout tento dům z trhu?
Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?
Спросить, может ли дом быть снятым с рынка
Kde jste koupili kachličky do kuchyně a koupelny?
Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?
Спросить, где предыдущие владельцы купили плитку для кухни и ванной комнаты
Kde jste koupili vystavěný nábytek, např: kuchyňskou linku?
Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?
Спросить, где предыдущие владельцы купили встроенную мебель