французский | Фразы - Иммиграция | Жилье

Жилье - Аренда

Hledám _______________ k pronájmu.
Je voudrais louer _______.
Заявить, что вы хотите снимать кое-что в аренду
pokoj
une chambre
Тип жилья
byt
un appartement
Тип жилья
studio
un studio
Тип жилья
rodinný dům
une maison individuelle
Тип жилья
dvojdomek
une maison jumelée
Тип жилья
řadový dům
une maison mitoyenne
Тип жилья
Kolik stojí měsíční nájem?
Combien coûte le loyer par mois ?
Спросить, сколько стоит аренда
Je ve výši nájmu zahrnuta voda, elektřina atd.?
Les charges sont-elles inclues ?
Спросить, включены ли электричество, газ и вода в стоимость
Kolik je záloha?
Quel est le montant de la caution ?
Спросить, какова стоимость депозита
Kdy mohu přijít a podívat se na pokoj/dům atd.?
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
Спросить, когда вы можете посмотреть жилье
Byt je _____________.
L'appartement est ____________.
Уточнить, имеет ли жилье мебель или нет
zařízený
meublé
Состояние жилья
nezařízený
non meublé
Состояние жилья
Jsou zvířata v tomto druhu ubytování povolena?
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
Спросить, разрешено ли держать домашних животных
Jak mohu změnit dodavatele energie?
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
Спросить, как вы сможете включить датчик электричества
Kolik dalších nájemníků žije v tomto bytě?
Combien de personnes partagent ce logement ?
Спросить, сколько еще людей живет в квартире
Kolik lidí se již přišlo podívat na tento byt?
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
Спросить, сколько человек уже осмотрели квартиру
Mohu vidět podklady pro instalaci elektřiny a plynu?
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
Спросить, можно ли посмотреть счета за электричество и газ
Na jak dlouho je nájemní doba?
Pour combien de temps louez-vous ?
Спросить, как долго длится контракт
Vyskytly se nějaké neshody mezi sousedy?
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
Спросить, были ли разногласия с соседями
Jaké renovace byly udělány?
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
Спросить, какие ремонтные работы были сделаны
Jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován?
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
Спросить, сколько лет бойлеру, и как давно он проверялся
Kdy byl naposledy obnoven elektrický obvod v bytě?
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
Спросить, когда в квартире последний раз была заменена проводка
Kdo bydlí nahoře/dole/vedle?
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
Спросить, кто живет наверху/внизу/в квартире рядом
Nachází se tam i parkovací místo?
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
Спросить, если ли парковочное место для вашей машины
Byl zde někdo zavražděn?
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
Спросить, был там кто-нибудь убит
Funguje ____________?
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
Спросить, работает ли оборудование
Instalatérství
la plomberie
Удобства
topení
le chauffage
Удобства
Má domovník/domovnice na starost opravy?
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
Спросить, кто отвечает за техническое обслуживание
Kde jsou plynoměry a elektroměry?
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
Спросить, где счетчики газа и электричества
Máte nějaké pokyny nebo záruční listy na elektrické spotřebiče?
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
Спросить, есть ли руководства пользователя и гарантии для электроприборов
Kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání?
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
Спросить, кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон
Mohu se podívat na termostat?
Où est le thermostat ?
Спросить, можете ли вы посмотреть термостат
Mohu vidět cerfifikát o bezpečnosti plynu?
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
Спросить, можно ли посмотреть сертификат безопасности газа

Жилье - Покупка

Kolik nákupních nabídek domu bylo předloženo?
Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
Спросить, сколько предложений имел дом
Jak dlouho byl tento dům na realitním trhu?
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
Спросить, как долго дом находится на рынке
Proč se prodejci toho domu stěhují pryč?
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
Спросить, почему дом продается
Jak dlouho zde žil prodejec?
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
Спросить, как давно продавец живет там
Co je zahrunuté v prodeji?
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
Спросить, что включено в продажу
Byly zde nějaké problémy s podlahou?
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
Спросить, были ли проблемы с обвалами
Existuje levnější varianta převédení vlastnictví majetku?
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
Спросить о поиске более дешевой передачи права собственности на имущество
Jaké jsou budoucí rozvojové projekty pro tuto oblast?
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
Спросить, каковы проекты развития той области
Můžete stáhnout tento dům z trhu?
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
Спросить, может ли дом быть снятым с рынка
Kde jste koupili kachličky do kuchyně a koupelny?
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
Спросить, где предыдущие владельцы купили плитку для кухни и ванной комнаты
Kde jste koupili vystavěný nábytek, např: kuchyňskou linku?
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
Спросить, где предыдущие владельцы купили встроенную мебель