тайский | Фразы - Иммиграция | Жилье

Жилье - Аренда

Hledám _______________ k pronájmu.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Заявить, что вы хотите снимать кое-что в аренду
pokoj
ห้องพัก
Тип жилья
byt
แฟลต / ห้องชุด
Тип жилья
studio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Тип жилья
rodinný dům
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Тип жилья
dvojdomek
บ้านแฝด
Тип жилья
řadový dům
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Тип жилья
Kolik stojí měsíční nájem?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Спросить, сколько стоит аренда
Je ve výši nájmu zahrnuta voda, elektřina atd.?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Спросить, включены ли электричество, газ и вода в стоимость
Kolik je záloha?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Спросить, какова стоимость депозита
Kdy mohu přijít a podívat se na pokoj/dům atd.?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Спросить, когда вы можете посмотреть жилье
Byt je _____________.
ห้องชุด ________________
Уточнить, имеет ли жилье мебель или нет
zařízený
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Состояние жилья
nezařízený
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Состояние жилья
Jsou zvířata v tomto druhu ubytování povolena?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Спросить, разрешено ли держать домашних животных
Jak mohu změnit dodavatele energie?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Спросить, как вы сможете включить датчик электричества
Kolik dalších nájemníků žije v tomto bytě?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Спросить, сколько еще людей живет в квартире
Kolik lidí se již přišlo podívat na tento byt?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Спросить, сколько человек уже осмотрели квартиру
Mohu vidět podklady pro instalaci elektřiny a plynu?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Спросить, можно ли посмотреть счета за электричество и газ
Na jak dlouho je nájemní doba?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Спросить, как долго длится контракт
Vyskytly se nějaké neshody mezi sousedy?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Спросить, были ли разногласия с соседями
Jaké renovace byly udělány?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Спросить, какие ремонтные работы были сделаны
Jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Спросить, сколько лет бойлеру, и как давно он проверялся
Kdy byl naposledy obnoven elektrický obvod v bytě?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Спросить, когда в квартире последний раз была заменена проводка
Kdo bydlí nahoře/dole/vedle?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Спросить, кто живет наверху/внизу/в квартире рядом
Nachází se tam i parkovací místo?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Спросить, если ли парковочное место для вашей машины
Byl zde někdo zavražděn?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Спросить, был там кто-нибудь убит
Funguje ____________?
___________ ใช้งานได้ไหม
Спросить, работает ли оборудование
Instalatérství
ท่อประปา
Удобства
topení
เครื่องทำความร้อน
Удобства
Má domovník/domovnice na starost opravy?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Спросить, кто отвечает за техническое обслуживание
Kde jsou plynoměry a elektroměry?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Спросить, где счетчики газа и электричества
Máte nějaké pokyny nebo záruční listy na elektrické spotřebiče?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Спросить, есть ли руководства пользователя и гарантии для электроприборов
Kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Спросить, кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон
Mohu se podívat na termostat?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Спросить, можете ли вы посмотреть термостат
Mohu vidět cerfifikát o bezpečnosti plynu?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Спросить, можно ли посмотреть сертификат безопасности газа

Жилье - Покупка

Kolik nákupních nabídek domu bylo předloženo?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Спросить, сколько предложений имел дом
Jak dlouho byl tento dům na realitním trhu?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Спросить, как долго дом находится на рынке
Proč se prodejci toho domu stěhují pryč?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Спросить, почему дом продается
Jak dlouho zde žil prodejec?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Спросить, как давно продавец живет там
Co je zahrunuté v prodeji?
การขายรวมอะไรบ้าง
Спросить, что включено в продажу
Byly zde nějaké problémy s podlahou?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Спросить, были ли проблемы с обвалами
Existuje levnější varianta převédení vlastnictví majetku?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Спросить о поиске более дешевой передачи права собственности на имущество
Jaké jsou budoucí rozvojové projekty pro tuto oblast?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Спросить, каковы проекты развития той области
Můžete stáhnout tento dům z trhu?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Спросить, может ли дом быть снятым с рынка
Kde jste koupili kachličky do kuchyně a koupelny?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Спросить, где предыдущие владельцы купили плитку для кухни и ванной комнаты
Kde jste koupili vystavěný nábytek, např: kuchyňskou linku?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Спросить, где предыдущие владельцы купили встроенную мебель