шведский | Фразы - Иммиграция | Жилье

Жилье - Аренда

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Jag vill hyra en/ett ________.
Заявить, что вы хотите снимать кое-что в аренду
ห้องพัก
rum
Тип жилья
แฟลต / ห้องชุด
lägenhet
Тип жилья
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
enrumslägenhet
Тип жилья
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
fristående hus/villa
Тип жилья
บ้านแฝด
parhus
Тип жилья
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
radhus
Тип жилья
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Hur mycket är hyran per månad?
Спросить, сколько стоит аренда
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Ingår driftskostnader?
Спросить, включены ли электричество, газ и вода в стоимость
เงินมัดจำคือเท่าไร
Hur mycket är depositionen?
Спросить, какова стоимость депозита
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
När kan jag komma för en visning?
Спросить, когда вы можете посмотреть жилье
ห้องชุด ________________
Lägenheten är_________.
Уточнить, имеет ли жилье мебель или нет
ได้รับการตกแต่งแล้ว
möblerad
Состояние жилья
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
omöblerad
Состояние жилья
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Är husdjur tillåtna?
Спросить, разрешено ли держать домашних животных
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Hur byter jag energileverantör?
Спросить, как вы сможете включить датчик электричества
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Hur många andra personer bor i lägenheten?
Спросить, сколько еще людей живет в квартире
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
Спросить, сколько человек уже осмотрели квартиру
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
Спросить, можно ли посмотреть счета за электричество и газ
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Hur länge är kontraktet?
Спросить, как долго длится контракт
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
Спросить, были ли разногласия с соседями
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Vilka renovationer har gjorts?
Спросить, какие ремонтные работы были сделаны
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
Спросить, сколько лет бойлеру, и как давно он проверялся
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
När var ledningarna senast omkopplade?
Спросить, когда в квартире последний раз была заменена проводка
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
Спросить, кто живет наверху/внизу/в квартире рядом
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Finns det en parkeringsplats för min bil?
Спросить, если ли парковочное место для вашей машины
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Har någon blivit mördad här?
Спросить, был там кто-нибудь убит
___________ ใช้งานได้ไหม
Fungerar ______?
Спросить, работает ли оборудование
ท่อประปา
rörläggningen
Удобства
เครื่องทำความร้อน
värmesystemet
Удобства
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
Спросить, кто отвечает за техническое обслуживание
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Var är gas- och elmätarna?
Спросить, где счетчики газа и электричества
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
Спросить, есть ли руководства пользователя и гарантии для электроприборов
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
Спросить, кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Var är termostaten?
Спросить, можете ли вы посмотреть термостат
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
Спросить, можно ли посмотреть сертификат безопасности газа

Жилье - Покупка

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Hur många har budat på huset?
Спросить, сколько предложений имел дом
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Hur länge har huset varit på marknaden?
Спросить, как долго дом находится на рынке
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Varför säljer ägarna huset?
Спросить, почему дом продается
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Hur länge har säljarna bott här?
Спросить, как давно продавец живет там
การขายรวมอะไรบ้าง
Var är inkluderat i köpet?
Спросить, что включено в продажу
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
Спросить, были ли проблемы с обвалами
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
Спросить о поиске более дешевой передачи права собственности на имущество
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
Спросить, каковы проекты развития той области
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Kan du ta bort huset för marknaden?
Спросить, может ли дом быть снятым с рынка
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
Спросить, где предыдущие владельцы купили плитку для кухни и ванной комнаты
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
Спросить, где предыдущие владельцы купили встроенную мебель