китайский | Фразы - Иммиграция | Жилье

Жилье - Аренда

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
我在寻找租用 _______________ 。
Заявить, что вы хотите снимать кое-что в аренду
ห้องพัก
房间
Тип жилья
แฟลต / ห้องชุด
公寓
Тип жилья
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
单人套间
Тип жилья
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
独立住宅
Тип жилья
บ้านแฝด
半独立住宅
Тип жилья
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
排屋
Тип жилья
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
每月租金多少?
Спросить, сколько стоит аренда
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
请问电气水费包含在月租里面吗?
Спросить, включены ли электричество, газ и вода в стоимость
เงินมัดจำคือเท่าไร
押金多少?
Спросить, какова стоимость депозита
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
我什么时候可以过来看房?
Спросить, когда вы можете посмотреть жилье
ห้องชุด ________________
这间公寓________________。
Уточнить, имеет ли жилье мебель или нет
ได้รับการตกแต่งแล้ว
提供家具
Состояние жилья
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
不提供家具
Состояние жилья
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
请问可以养宠物吗?
Спросить, разрешено ли держать домашних животных
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
我如何更换能源供应商?
Спросить, как вы сможете включить датчик электричества
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
这间公寓里还有几个租客呢?
Спросить, сколько еще людей живет в квартире
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
有多少人已经看过这间公寓了?
Спросить, сколько человек уже осмотрели квартиру
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
我能否看一看电气安装检查表/报告?
Спросить, можно ли посмотреть счета за электричество и газ
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
请问租期多久?
Спросить, как долго длится контракт
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
请问邻居相处和睦吗?
Спросить, были ли разногласия с соседями
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
请问有哪些地方重新装修过?
Спросить, какие ремонтные работы были сделаны
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
请问热水器使用多久了,以及上一次检查是何时?
Спросить, сколько лет бойлеру, и как давно он проверялся
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
请问上一次公寓重组电路是何时?
Спросить, когда в квартире последний раз была заменена проводка
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁?
Спросить, кто живет наверху/внизу/в квартире рядом
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
请问包含停车位吗?
Спросить, если ли парковочное место для вашей машины
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
这里有发生过命案吗?
Спросить, был там кто-нибудь убит
___________ ใช้งานได้ไหม
请问___________能正常运作吗?
Спросить, работает ли оборудование
ท่อประปา
水管设备
Удобства
เครื่องทำความร้อน
暖气
Удобства
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
请问房东负责维修吗?
Спросить, кто отвечает за техническое обслуживание
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
请问煤气表和电表在哪里?
Спросить, где счетчики газа и электричества
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
你有电器使用手册和保修卡吗?
Спросить, есть ли руководства пользователя и гарантии для электроприборов
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
请问谁提供能源、宽带和固定电话?
Спросить, кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
温度调节器在哪里?
Спросить, можете ли вы посмотреть термостат
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
我可以看看煤气安全证明书吗?
Спросить, можно ли посмотреть сертификат безопасности газа

Жилье - Покупка

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
这个房子有多少人愿意买?
Спросить, сколько предложений имел дом
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
请问这个房子待价而沽多久了?
Спросить, как долго дом находится на рынке
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
请问房主为什么要卖房呢?
Спросить, почему дом продается
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
请问房主在这里居住多久了?
Спросить, как давно продавец живет там
การขายรวมอะไรบ้าง
请问哪些包含在售价里?
Спросить, что включено в продажу
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
请问是否有沉降问题?
Спросить, были ли проблемы с обвалами
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
请问有无便宜点的房产所有权转让?
Спросить о поиске более дешевой передачи права собственности на имущество
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
请问这片区域未来有哪些发展项目?
Спросить, каковы проекты развития той области
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
您能把这个房子从卖房市场上下架吗?
Спросить, может ли дом быть снятым с рынка
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖?
Спросить, где предыдущие владельцы купили плитку для кухни и ванной комнаты
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
请问前任房主在哪里购买的家具,比如碗柜?
Спросить, где предыдущие владельцы купили встроенную мебель