испанский | Фразы - Иммиграция | Жилье

Жилье - Аренда

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Estoy buscando un/a ________________ para alquilar.
Заявить, что вы хотите снимать кое-что в аренду
ห้องพัก
habitación
Тип жилья
แฟลต / ห้องชุด
piso / apartamento
Тип жилья
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
estudio
Тип жилья
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
chalé
Тип жилья
บ้านแฝด
casa semiadosada
Тип жилья
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
casa adosada
Тип жилья
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
¿Cuánto es el alquiler al mes?
Спросить, сколько стоит аренда
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
¿Están incluidos los gastos en el alquiler?
Спросить, включены ли электричество, газ и вода в стоимость
เงินมัดจำคือเท่าไร
¿Cuánto es la fianza?
Спросить, какова стоимость депозита
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
¿Cuándo puedo ir a ver el piso/la habitación?
Спросить, когда вы можете посмотреть жилье
ห้องชุด ________________
El piso/apartamento está __________________.
Уточнить, имеет ли жилье мебель или нет
ได้รับการตกแต่งแล้ว
amueblado
Состояние жилья
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
sin amueblar
Состояние жилья
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
¿Se permiten mascotas?
Спросить, разрешено ли держать домашних животных
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
¿Cómo se cambia de compañía eléctrica?
Спросить, как вы сможете включить датчик электричества
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
¿Cuántos inquilinos viven en el piso/apartamento?
Спросить, сколько еще людей живет в квартире
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
¿Cuántas personas han venido a ver el piso/apartamento?
Спросить, сколько человек уже осмотрели квартиру
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
¿Puedo ver el historial de revisiones de la instalación eléctrica y el de la instalación del gas?
Спросить, можно ли посмотреть счета за электричество и газ
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
¿Cuánto dura el contrato de arrendamiento?
Спросить, как долго длится контракт
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
¿Ha habido algún conflicto entre los vecinos?
Спросить, были ли разногласия с соседями
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
¿Han hecho alguna reforma?
Спросить, какие ремонтные работы были сделаны
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
¿Cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión?
Спросить, сколько лет бойлеру, и как давно он проверялся
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
¿Cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez?
Спросить, когда в квартире последний раз была заменена проводка
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
¿Quién vive arriba/abajo/al lado?
Спросить, кто живет наверху/внизу/в квартире рядом
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
¿Tiene plaza de aparcamiento?
Спросить, если ли парковочное место для вашей машины
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
¿Han asesinado a alguien aquí?
Спросить, был там кто-нибудь убит
___________ ใช้งานได้ไหม
¿Funciona ____________?
Спросить, работает ли оборудование
ท่อประปา
la instalación de tuberías/cañerías
Удобства
เครื่องทำความร้อน
la calefacción
Удобства
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
¿El casero se encarga de las reparaciones?
Спросить, кто отвечает за техническое обслуживание
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
¿Dónde están los contadores del gas y de la electricidad?
Спросить, где счетчики газа и электричества
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
¿Los electrodomésticos tienen garantía y manuales de instrucciones?
Спросить, есть ли руководства пользователя и гарантии для электроприборов
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
¿Con qué compañía tienen contratada la luz/la conexión a Internet? ¿Con qué compañía tienen contratado el teléfono fijo?
Спросить, кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
¿Dónde está el termostato?
Спросить, можете ли вы посмотреть термостат
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
¿Puedo ver el certificado de seguridad de la instalación de gas?
Спросить, можно ли посмотреть сертификат безопасности газа

Жилье - Покупка

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
¿Cuántas ofertas han hecho por la casa?
Спросить, сколько предложений имел дом
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
¿Cuánto tiempo lleva la casa a la venta?
Спросить, как долго дом находится на рынке
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
¿Por qué se mudan los dueños?
Спросить, почему дом продается
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
¿Cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa?
Спросить, как давно продавец живет там
การขายรวมอะไรบ้าง
¿Qué está incluido en la venta?
Спросить, что включено в продажу
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
¿Ha habido problemas de hundimiento del suelo?
Спросить, были ли проблемы с обвалами
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
¿Sería posible pagar menos por el traspaso?
Спросить о поиске более дешевой передачи права собственности на имущество
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
¿Sabe qué se está construyendo o se va a construir en la zona?
Спросить, каковы проекты развития той области
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
¿Pueden retirar la casa del mercado para reservármela?
Спросить, может ли дом быть снятым с рынка
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
¿De dónde son los azulejos de la cocina y del baño?
Спросить, где предыдущие владельцы купили плитку для кухни и ванной комнаты
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
¿De dónde son los muebles fijos, como los armarios de la cocina?
Спросить, где предыдущие владельцы купили встроенную мебель