датский | Фразы - Иммиграция | Жилье

Жилье - Аренда

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Jeg leder efter en/et ____________ at leje.
Заявить, что вы хотите снимать кое-что в аренду
ห้องพัก
værelse
Тип жилья
แฟลต / ห้องชุด
lejlighed
Тип жилья
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
etværelseslejlighed
Тип жилья
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
parcelhus
Тип жилья
บ้านแฝด
doppelthus
Тип жилья
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
rækkehus
Тип жилья
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Hvor meget er den månedlige leje?
Спросить, сколько стоит аренда
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Er forbrug inklusiv?
Спросить, включены ли электричество, газ и вода в стоимость
เงินมัดจำคือเท่าไร
Hvor meget er indskuddet?
Спросить, какова стоимость депозита
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Hvornår kan jeg komme og se stedet?
Спросить, когда вы можете посмотреть жилье
ห้องชุด ________________
Lejligheden er ________________.
Уточнить, имеет ли жилье мебель или нет
ได้รับการตกแต่งแล้ว
møbleret
Состояние жилья
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
ikke møbleret
Состояние жилья
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Er husdyr tilladt?
Спросить, разрешено ли держать домашних животных
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Hvordan kan jeg skifte energiforsyning?
Спросить, как вы сможете включить датчик электричества
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Hvor mange andre lejere bor der i lejligheden?
Спросить, сколько еще людей живет в квартире
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Hvor mange fremvisninger har der været på lejligheden?
Спросить, сколько человек уже осмотрели квартиру
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Må jeg se gas- og elmåleren?
Спросить, можно ли посмотреть счета за электричество и газ
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Hvor lang er lejeperioden?
Спросить, как долго длится контракт
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Har der været uoverensstemmelser mellem naboerne?
Спросить, были ли разногласия с соседями
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Hvilke renoveringer er der blevet foretaget?
Спросить, какие ремонтные работы были сделаны
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Hvor gammel er varmtvandsbeholderen og hvornår er den sidst blevet kontrolleret?
Спросить, сколько лет бойлеру, и как давно он проверялся
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Hvornår blev der sidst trukket ledninger i lejligheden?
Спросить, когда в квартире последний раз была заменена проводка
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Hvem bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved siden af?
Спросить, кто живет наверху/внизу/в квартире рядом
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Er der en parkeringsplads inkluderet?
Спросить, если ли парковочное место для вашей машины
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Er der nogen der er blevet myrdet her?
Спросить, был там кто-нибудь убит
___________ ใช้งานได้ไหม
Virker _______________?
Спросить, работает ли оборудование
ท่อประปา
rørarbejdet
Удобства
เครื่องทำความร้อน
varmeanlægget
Удобства
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Er udlejeren ansvarlig for at udføre reparationer?
Спросить, кто отвечает за техническое обслуживание
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Hvor er gas- og elmåleren?
Спросить, где счетчики газа и электричества
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Har du nogle instruktionsmanualer og garantier på de elektriske apparater?
Спросить, есть ли руководства пользователя и гарантии для электроприборов
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Hvem er udbyderen af energi, bredbånd og telefoni?
Спросить, кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Hvor er termostaten?
Спросить, можете ли вы посмотреть термостат
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Må jeg se sikkerhedscertifikatet over gasinstallationen?
Спросить, можно ли посмотреть сертификат безопасности газа

Жилье - Покупка

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Hvor mange tilbud har huset fået?
Спросить, сколько предложений имел дом
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Hvor længe har huset været på markedet?
Спросить, как долго дом находится на рынке
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Hvorfor flytter sælgerne?
Спросить, почему дом продается
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Hvor længe har sælger boet der?
Спросить, как давно продавец живет там
การขายรวมอะไรบ้าง
Hvad er inkluderet i salget?
Спросить, что включено в продажу
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Har der været nogen sætningsproblemer?
Спросить, были ли проблемы с обвалами
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Er det muligt at finde en billigere overførsel af ejendom?
Спросить о поиске более дешевой передачи права собственности на имущество
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Hvad skal der bygges i området i fremtiden?
Спросить, каковы проекты развития той области
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Kan du tage huset af markedet?
Спросить, может ли дом быть снятым с рынка
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Hvor kommer køkkenet og badeværelsesfliserne fra?
Спросить, где предыдущие владельцы купили плитку для кухни и ванной комнаты
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Hvor købte de tidligere ejere det faste inventar, fx køkkenskabe?
Спросить, где предыдущие владельцы купили встроенную мебель