тайский | Фразы - Иммиграция | Жилье

Жилье - Аренда

Caut un _______________ de închiriat.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Заявить, что вы хотите снимать кое-что в аренду
cameră
ห้องพัก
Тип жилья
apartament
แฟลต / ห้องชุด
Тип жилья
garsonieră / apartament
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Тип жилья
casă detașată
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Тип жилья
casă semi-detașată
บ้านแฝด
Тип жилья
casă cu teresă
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Тип жилья
Cât costă chiria pe lună?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Спросить, сколько стоит аренда
Sunt utilitățile incluse?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Спросить, включены ли электричество, газ и вода в стоимость
Cât este depozitul?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Спросить, какова стоимость депозита
Când pot veni să văd locuința?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Спросить, когда вы можете посмотреть жилье
Apartamentul este ________________.
ห้องชุด ________________
Уточнить, имеет ли жилье мебель или нет
mobilat
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Состояние жилья
nemobilat
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Состояние жилья
Sunt permise animalele de companie?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Спросить, разрешено ли держать домашних животных
Cum pot schimba furnizorul de energie?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Спросить, как вы сможете включить датчик электричества
Câți chiriași locuiesc în apartament?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Спросить, сколько еще людей живет в квартире
Câte persoane au văzut apartamentul?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Спросить, сколько человек уже осмотрели квартиру
Pot vedea revizia instalației electrice și de gaz?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Спросить, можно ли посмотреть счета за электричество и газ
Cât durează contractul de închiriere?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Спросить, как долго длится контракт
A existat vreun conflict cu vecinii?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Спросить, были ли разногласия с соседями
Ce ronovări s-au făcut?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Спросить, какие ремонтные работы были сделаны
Întreabă câți ani are boilerul și când i s-a făcut ultima dată inspecția?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Спросить, сколько лет бойлеру, и как давно он проверялся
Când a fost reînnoită ultima dată instalația electrică?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Спросить, когда в квартире последний раз была заменена проводка
Cine locuiește deasupra/dedejos/de alături?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Спросить, кто живет наверху/внизу/в квартире рядом
Aveți loc de parcare?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Спросить, если ли парковочное место для вашей машины
A fost cineva asasinat aici?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Спросить, был там кто-нибудь убит
Funcționează ___________?
___________ ใช้งานได้ไหม
Спросить, работает ли оборудование
conductele
ท่อประปา
Удобства
încâlzirea
เครื่องทำความร้อน
Удобства
Proprietarul se ocupă de repații?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Спросить, кто отвечает за техническое обслуживание
Unde se află contorul de gaz și cel electric?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Спросить, где счетчики газа и электричества
Aveți garanție și manuale de instrucție pentru electronice?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Спросить, есть ли руководства пользователя и гарантии для электроприборов
La ce companie aveți contract la electricitate, Internet și telefon fix?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Спросить, кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон
Unde este termostatul?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Спросить, можете ли вы посмотреть термостат
Pot vedea certificatul de siguranță al instalației de gaz?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Спросить, можно ли посмотреть сертификат безопасности газа

Жилье - Покупка

Câte oferte a avut casa până acum?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Спросить, сколько предложений имел дом
De cât timp este pe piață?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Спросить, как долго дом находится на рынке
De ce se mută cei care vând casa?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Спросить, почему дом продается
Cât timp au locuit cei care vând în această casă?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Спросить, как давно продавец живет там
Ce este inclus în vânzare?
การขายรวมอะไรบ้าง
Спросить, что включено в продажу
Au fost probleme cu alunecarea de teren?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Спросить, были ли проблемы с обвалами
E posibil să găsim o variantă mai ieftină a transferului?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Спросить о поиске более дешевой передачи права собственности на имущество
Ce se va construi în această zonă în viitor?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Спросить, каковы проекты развития той области
Puteți retrage casa de pe piață pentru a mi-o rezerva?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Спросить, может ли дом быть снятым с рынка
De unde au fost cumpărate gresia și faianța din baie și bucătărie?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Спросить, где предыдущие владельцы купили плитку для кухни и ванной комнаты
De unde a fost cumpărată mobila așa fixă, de exemplu, dulapurile de bucătărie?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Спросить, где предыдущие владельцы купили встроенную мебель