тайский | Фразы - Иммиграция | Жилье

Жилье - Аренда

Estou procurando por um(a) _______________ para alugar.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Заявить, что вы хотите снимать кое-что в аренду
quarto
ห้องพัก
Тип жилья
apartamento
แฟลต / ห้องชุด
Тип жилья
studio/quitinete
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Тип жилья
casa separada
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Тип жилья
casa germinada
บ้านแฝด
Тип жилья
moradia em banda
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Тип жилья
Quanto custa o aluguel por mês?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Спросить, сколько стоит аренда
Os serviços utilitários estão inclusos?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Спросить, включены ли электричество, газ и вода в стоимость
Qual é o valor do depósito?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Спросить, какова стоимость депозита
Quando posso vir para visitação?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Спросить, когда вы можете посмотреть жилье
O imóvel é ________________.
ห้องชุด ________________
Уточнить, имеет ли жилье мебель или нет
mobiliado
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Состояние жилья
não mobiliado
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Состояние жилья
Há alguma restrição com animais de estimação?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Спросить, разрешено ли держать домашних животных
Como posso mudar o fornecedor de energia?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Спросить, как вы сможете включить датчик электричества
Quantas pessoas estão vivendo no imóvel?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Спросить, сколько еще людей живет в квартире
Quantas pessoas já vieram para a visitação?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Спросить, сколько человек уже осмотрели квартиру
Posso ver os registros e relatórios de instalação de gás?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Спросить, можно ли посмотреть счета за электричество и газ
Quanto tempo dura o contrato de arrendamento?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Спросить, как долго длится контракт
Houve alguma desavença entre os vizinhos?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Спросить, были ли разногласия с соседями
Foram feitas reformas? Quais?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Спросить, какие ремонтные работы были сделаны
Quantos anos tem a caldeira e quando foi inspecionada pela última vez?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Спросить, сколько лет бойлеру, и как давно он проверялся
Quando foi a última vez em que a fiação foi trocada?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Спросить, когда в квартире последний раз была заменена проводка
Quem vive no apartamento de baixo/de cima/ao lado?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Спросить, кто живет наверху/внизу/в квартире рядом
Existe uma vaga de estacionamento inclusa?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Спросить, если ли парковочное место для вашей машины
Alguém já foi morto aqui?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Спросить, был там кто-нибудь убит
A(s), o(s) ___________ funciona(m)?
___________ ใช้งานได้ไหม
Спросить, работает ли оборудование
encanamento
ท่อประปา
Удобства
calefação/aquecimento
เครื่องทำความร้อน
Удобства
O proprietário é responsável pelos consertos e reparos?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Спросить, кто отвечает за техническое обслуживание
Onde estão os medidores de gás e eletricidade?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Спросить, где счетчики газа и электричества
Você tem os manuais de instruções ou as garantias dos aparelhos elétricos?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Спросить, есть ли руководства пользователя и гарантии для электроприборов
Quem fornece a energia elétrica, banda larga e telefonia?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Спросить, кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон
Onde fica o termostato?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Спросить, можете ли вы посмотреть термостат
Posso ver o certificado de segurança do gás?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Спросить, можно ли посмотреть сертификат безопасности газа

Жилье - Покупка

Quantas ofertas já foram feitas?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Спросить, сколько предложений имел дом
Há quanto tempo está no mercado?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Спросить, как долго дом находится на рынке
Por que os donos estão se mudando?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Спросить, почему дом продается
Por quanto tempo o vendedor morou aqui?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Спросить, как давно продавец живет там
O que está incluído na venda?
การขายรวมอะไรบ้าง
Спросить, что включено в продажу
Houve problemas de aluimento?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Спросить, были ли проблемы с обвалами
É possível achar uma transferência mais barata?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Спросить о поиске более дешевой передачи права собственности на имущество
Você sabe se existem projetos de construções nessa área no futuro?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Спросить, каковы проекты развития той области
Você pode retirar o imóvel do mercado?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Спросить, может ли дом быть снятым с рынка
De onde vem os azulejos do banheiro e da cozinha?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Спросить, где предыдущие владельцы купили плитку для кухни и ванной комнаты
De onde vem os móveis fixos, os armários da cozinha, por exemplo?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Спросить, где предыдущие владельцы купили встроенную мебель