французский | Фразы - Иммиграция | Жилье

Жилье - Аренда

Szukam _______________ do wynajęcia.
Je voudrais louer _______.
Заявить, что вы хотите снимать кое-что в аренду
pokoju (mianownik: pokój)
une chambre
Тип жилья
mieszkania (mianownik: mieszkanie)
un appartement
Тип жилья
kawalerki (mianownik: kawalerka)
un studio
Тип жилья
domu (mianownik: dom)
une maison individuelle
Тип жилья
bliźniaka (mianownik: bliźniak)
une maison jumelée
Тип жилья
szeregowca (mianownik: szeregowiec)
une maison mitoyenne
Тип жилья
Ile wynosi miesięczny czynsz?
Combien coûte le loyer par mois ?
Спросить, сколько стоит аренда
Czy w czynsz wliczone są opłaty za prąd, gaz, wodę itp.?
Les charges sont-elles inclues ?
Спросить, включены ли электричество, газ и вода в стоимость
Ile wynosi kaucja?
Quel est le montant de la caution ?
Спросить, какова стоимость депозита
Kiedy mogę zobaczyć pokój/mieszkanie/dom?
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
Спросить, когда вы можете посмотреть жилье
Mieszkanie jest ________________.
L'appartement est ____________.
Уточнить, имеет ли жилье мебель или нет
umeblowane
meublé
Состояние жилья
nieumeblowane
non meublé
Состояние жилья
Czy w mieszkaniu wolno trzymać zwierzęta?
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
Спросить, разрешено ли держать домашних животных
Jak mogę zmienić dostawcę prądu?
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
Спросить, как вы сможете включить датчик электричества
Ilu innych lokatorów mieszka w tym mieszkaniu?
Combien de personnes partagent ce logement ?
Спросить, сколько еще людей живет в квартире
Ile osób oglądało już to mieszkanie?
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
Спросить, сколько человек уже осмотрели квартиру
Czy mogę zobaczyć dokumenty dotyczące instalacji elektrycznej i gazowej?
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
Спросить, можно ли посмотреть счета за электричество и газ
Na jaki okres zostanie zawarta umowa najmu?
Pour combien de temps louez-vous ?
Спросить, как долго длится контракт
Czy zdarzały się tu spory sąsiedzkie?
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
Спросить, были ли разногласия с соседями
Jakie remonty zostały przeprowadzone?
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
Спросить, какие ремонтные работы были сделаны
Ile lat ma kocioł (centralnego ogrzewania) i kiedy była ostatnia inspekcja?
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
Спросить, сколько лет бойлеру, и как давно он проверялся
Kiedy po raz ostatni wymieniano instalację elektryczną?
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
Спросить, когда в квартире последний раз была заменена проводка
Kto mieszka na górze (nad nami)/na dole (pod nami)/w mieszkaniu obok?
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
Спросить, кто живет наверху/внизу/в квартире рядом
Czy umowa obejmuje miejsce parkingowe?
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
Спросить, если ли парковочное место для вашей машины
Czy zamordowano tu kogoś w przeszłości?
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
Спросить, был там кто-нибудь убит
Czy ___________ działa?
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
Спросить, работает ли оборудование
instalacja wodno-kanalizacyjna
la plomberie
Удобства
ogrzewanie
le chauffage
Удобства
Czy właściciel odpowiada za naprawy?
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
Спросить, кто отвечает за техническое обслуживание
Gdzie znajdują się liczniki gazu i prądu?
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
Спросить, где счетчики газа и электричества
Czy ma Pan/Pani instrukcje obsługi lub gwarancje urządzeń elektrycznych?
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
Спросить, есть ли руководства пользователя и гарантии для электроприборов
Kto jest dostawcą prądu, internetu i telefonii?
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
Спросить, кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон
Gdzie jest termostat?
Où est le thermostat ?
Спросить, можете ли вы посмотреть термостат
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć certyfikat bezpieczeństwa gazu?
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
Спросить, можно ли посмотреть сертификат безопасности газа

Жилье - Покупка

Ile ofert kupna domu złożono?
Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
Спросить, сколько предложений имел дом
Kiedy dom został wystawiony na sprzedaż?
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
Спросить, как долго дом находится на рынке
Dlaczego sprzedający się wyprowadzają?
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
Спросить, почему дом продается
Jak długo sprzedający mieszkał w tym domu/mieszkaniu?
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
Спросить, как давно продавец живет там
Co obejmuje umowa sprzedaży?
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
Спросить, что включено в продажу
Czy występowały jakieś problemy z osiadaniem?
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
Спросить, были ли проблемы с обвалами
Czy istnieje tańsza opcja przeniesienia własności nieruchomości?
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
Спросить о поиске более дешевой передачи права собственности на имущество
Co zostanie wybudowane w okolicy w przyszłości?
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
Спросить, каковы проекты развития той области
Proszę o wycofanie oferty z biura nieruchomości.
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
Спросить, может ли дом быть снятым с рынка
Gdzie nabyto kuchnię oraz kafelki w łazience?
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
Спросить, где предыдущие владельцы купили плитку для кухни и ванной комнаты
Gdzie nabyto meble do zabudowy, np. szafki kuchenne?
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
Спросить, где предыдущие владельцы купили встроенную мебель