тайский | Фразы - Иммиграция | Жилье

Жилье - Аренда

Ich möchte _________________ mieten.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Заявить, что вы хотите снимать кое-что в аренду
ein Zimmer
ห้องพัก
Тип жилья
eine Wohnung/ ein Apartment
แฟลต / ห้องชุด
Тип жилья
ein Studioapartment
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Тип жилья
ein Einfamilienhaus
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Тип жилья
ein Doppelhaus
บ้านแฝด
Тип жилья
ein Reihenhaus
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Тип жилья
Wie viel beträgt die Miete pro Monat?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Спросить, сколько стоит аренда
Sind die Nebenkosten inbegriffen?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Спросить, включены ли электричество, газ и вода в стоимость
Wie hoch ist die Kaution?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Спросить, какова стоимость депозита
Wann kann ich zur Besichtigung kommen?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Спросить, когда вы можете посмотреть жилье
Das Apartment ist_____________.
ห้องชุด ________________
Уточнить, имеет ли жилье мебель или нет
möbliert
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Состояние жилья
unmöbliert
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Состояние жилья
Sind Haustiere erlaubt?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Спросить, разрешено ли держать домашних животных
Wie kann ich die Energieversorgung wechseln?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Спросить, как вы сможете включить датчик электричества
Wie viele Mitbewohner leben im Apartment?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Спросить, сколько еще людей живет в квартире
Wie viele Besichtigungen gab es schon?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Спросить, сколько человек уже осмотрели квартиру
Kann ich die Zählerstände sehen?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Спросить, можно ли посмотреть счета за электричество и газ
Wie lange gilt der Mietvertrag?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Спросить, как долго длится контракт
Gab es Konflikte in der Nachbarschaft?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Спросить, были ли разногласия с соседями
Was wurde renoviert?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Спросить, какие ремонтные работы были сделаны
Wie alt ist der Heizungsboiler und wann wurde er zuletzt überprüft?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Спросить, сколько лет бойлеру, и как давно он проверялся
Wann wurde die Elektrik zuletzt erneuert?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Спросить, когда в квартире последний раз была заменена проводка
Wer wohnt über mir/unter mir/ nebenan?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Спросить, кто живет наверху/внизу/в квартире рядом
Gehört ein Parkplatz dazu?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Спросить, если ли парковочное место для вашей машины
Wurde hier schon mal jemand ermordet?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Спросить, был там кто-нибудь убит
Funktionieren____________?
___________ ใช้งานได้ไหม
Спросить, работает ли оборудование
die Abflussrohre
ท่อประปา
Удобства
die Heizungsanlagen
เครื่องทำความร้อน
Удобства
Ist der Besitzer für Reparaturen zuständig?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Спросить, кто отвечает за техническое обслуживание
Wo sind die Gas- und Stromzähler?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Спросить, где счетчики газа и электричества
Haben Sie Bedienungsanleitungen oder Garantiebescheinigungen für die elektrischen Geräte?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Спросить, есть ли руководства пользователя и гарантии для электроприборов
Wer ist für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Спросить, кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон
Wo ist der Thermostat?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Спросить, можете ли вы посмотреть термостат
Kann ich das Gas-Sicherheitszertifikat sehen?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Спросить, можно ли посмотреть сертификат безопасности газа

Жилье - Покупка

Wie viele Kaufangebote hat es schon gegeben?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Спросить, сколько предложений имел дом
Wie lange ist das Haus schon auf dem Markt?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Спросить, как долго дом находится на рынке
Warum verkaufen die Besitzer?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Спросить, почему дом продается
Wie lange haben die Vorbesitzer hier gelebt?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Спросить, как давно продавец живет там
Was ist im Verkauf mit inbegriffen?
การขายรวมอะไรบ้าง
Спросить, что включено в продажу
Gibt es hier Probleme mit absackenden Böden?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Спросить, были ли проблемы с обвалами
Ist eine günstigere Art der Umschreibung möglich?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Спросить о поиске более дешевой передачи права собственности на имущество
Was wird hier in Zukunft noch gebaut?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Спросить, каковы проекты развития той области
Können Sie das Haus vom Markt nehmen und für mich als potentiellen Käufer reservieren?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Спросить, может ли дом быть снятым с рынка
Von welchem Anbieter stammen die Küchen- und Badezimmerfliesen?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Спросить, где предыдущие владельцы купили плитку для кухни и ванной комнаты
Wo kommen die Einbaumöbel wie zB. Küchenschränke her?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Спросить, где предыдущие владельцы купили встроенную мебель