греческий | Фразы - Иммиграция | Жилье

Жилье - Аренда

Ich möchte _________________ mieten.
Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα _______________.
Заявить, что вы хотите снимать кое-что в аренду
ein Zimmer
δωμάτιο
Тип жилья
eine Wohnung/ ein Apartment
διαμέρισμα
Тип жилья
ein Studioapartment
γκαρσονιέρα / στούντιο διαμέρισμα
Тип жилья
ein Einfamilienhaus
μονοκατοικία
Тип жилья
ein Doppelhaus
ημι-ανεξάρτητο σπίτι
Тип жилья
ein Reihenhaus
σπίτι σε σειρά κατοικιών
Тип жилья
Wie viel beträgt die Miete pro Monat?
Πόσο είναι το ενοίκιο ανά μήνα;
Спросить, сколько стоит аренда
Sind die Nebenkosten inbegriffen?
Περιλαμβάνονται οι παροχές;
Спросить, включены ли электричество, газ и вода в стоимость
Wie hoch ist die Kaution?
Πόσα είναι το ντεπόζιτο;
Спросить, какова стоимость депозита
Wann kann ich zur Besichtigung kommen?
Πότε μπορώ να έρθω για να το δω;
Спросить, когда вы можете посмотреть жилье
Das Apartment ist_____________.
Το διαμέρισμα είναι ________________.
Уточнить, имеет ли жилье мебель или нет
möbliert
επιπλωμένο
Состояние жилья
unmöbliert
μη επιπλωμένο
Состояние жилья
Sind Haustiere erlaubt?
Επιτρέπονται τα κατοικίδια;
Спросить, разрешено ли держать домашних животных
Wie kann ich die Energieversorgung wechseln?
Πώς μπορώ να αλλάξω τον προμηθευτή ενέργειας;
Спросить, как вы сможете включить датчик электричества
Wie viele Mitbewohner leben im Apartment?
Πόσοι άλλοι ένοικοι ζουν στο διαμέρισμα;
Спросить, сколько еще людей живет в квартире
Wie viele Besichtigungen gab es schon?
Πόσοι άνθρωποι έχουν έρθει να δουν το διαμέρισμα;
Спросить, сколько человек уже осмотрели квартиру
Kann ich die Zählerstände sehen?
Μπορώ να δω τις επιθεωρήσεις για τις εγκαταστάσεις αερίου / ηλεκτρισμού;
Спросить, можно ли посмотреть счета за электричество и газ
Wie lange gilt der Mietvertrag?
Πόσο διαρκεί το συμβόλαιο ενοικίασης;
Спросить, как долго длится контракт
Gab es Konflikte in der Nachbarschaft?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε διαφωνίες με τους γείτονες;
Спросить, были ли разногласия с соседями
Was wurde renoviert?
Τι ανακαινίσεις έχουν γίνει;
Спросить, какие ремонтные работы были сделаны
Wie alt ist der Heizungsboiler und wann wurde er zuletzt überprüft?
Πόσο παλιός είναι ο βραστήρας και πότε έγινε η τελευταία επιθεώρηση;
Спросить, сколько лет бойлеру, и как давно он проверялся
Wann wurde die Elektrik zuletzt erneuert?
Πότε επανακαλωδιώθηκε το διαμέρισμα τελευταία φορά;
Спросить, когда в квартире последний раз была заменена проводка
Wer wohnt über mir/unter mir/ nebenan?
Ποιος ζει στο διαμέρισμα επάνω/κάτω/δίπλα;
Спросить, кто живет наверху/внизу/в квартире рядом
Gehört ein Parkplatz dazu?
Περιλαμβάνεται χώρος στάθμευσης;
Спросить, если ли парковочное место для вашей машины
Wurde hier schon mal jemand ermordet?
Έχουν ποτέ δολοφονήσει κάποιον εδώ;
Спросить, был там кто-нибудь убит
Funktionieren____________?
Λειτουργεί ___________ ;
Спросить, работает ли оборудование
die Abflussrohre
η υδραυλική εγκατάσταση
Удобства
die Heizungsanlagen
η θέρμανση
Удобства
Ist der Besitzer für Reparaturen zuständig?
Είναι ο σπιτονοικοκύρης υπεύθυνος για διορθώσεις;
Спросить, кто отвечает за техническое обслуживание
Wo sind die Gas- und Stromzähler?
Που είναι οι μετρητές του γκαζιού και του ηλεκτρισμού;
Спросить, где счетчики газа и электричества
Haben Sie Bedienungsanleitungen oder Garantiebescheinigungen für die elektrischen Geräte?
Οι ηλεκτρικές συσκευές έρχονται με εγχειρίδια και εγγυήσεις;
Спросить, есть ли руководства пользователя и гарантии для электроприборов
Wer ist für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig?
Ποιοι είναι οι προμηθευτές ηλεκτρισμού, ίντερνετ και τηλεφώνου;
Спросить, кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон
Wo ist der Thermostat?
Που είναι ο θερμοστάτης;
Спросить, можете ли вы посмотреть термостат
Kann ich das Gas-Sicherheitszertifikat sehen?
Μπορώ να δω το πιστοποιητικό ασφάλειας φυσικού αερίου;
Спросить, можно ли посмотреть сертификат безопасности газа

Жилье - Покупка

Wie viele Kaufangebote hat es schon gegeben?
Πόσες προσφορές σας έχουν γίνει;
Спросить, сколько предложений имел дом
Wie lange ist das Haus schon auf dem Markt?
Πόσο καιρό είναι αυτό το σπίτι προς πώληση;
Спросить, как долго дом находится на рынке
Warum verkaufen die Besitzer?
Γιατί μετακομίζουν οι πωλητές;
Спросить, почему дом продается
Wie lange haben die Vorbesitzer hier gelebt?
Πόσο καιρό έχει ζήσει εκεί ο παρών ιδιοκτήτης;
Спросить, как давно продавец живет там
Was ist im Verkauf mit inbegriffen?
Τι περιλαμβάνεται στην αγορά;
Спросить, что включено в продажу
Gibt es hier Probleme mit absackenden Böden?
Υπήρξαν οποιαδήποτε προβλήματα καθιζήσεων;
Спросить, были ли проблемы с обвалами
Ist eine günstigere Art der Umschreibung möglich?
Είναι δυνατό να βρεθεί φτηνότερος τρόπος μεταφοράς;
Спросить о поиске более дешевой передачи права собственности на имущество
Was wird hier in Zukunft noch gebaut?
Τι θα κτιστεί σε αυτή την περιοχή στο μέλλον;
Спросить, каковы проекты развития той области
Können Sie das Haus vom Markt nehmen und für mich als potentiellen Käufer reservieren?
Μπορείτε να αποσύρετε το σπίτι από την αγορά;
Спросить, может ли дом быть снятым с рынка
Von welchem Anbieter stammen die Küchen- und Badezimmerfliesen?
Που αγοράστηκαν τα πλακάκια της κουζίνας και του μπάνιου;
Спросить, где предыдущие владельцы купили плитку для кухни и ванной комнаты
Wo kommen die Einbaumöbel wie zB. Küchenschränke her?
Από πού αγοράστηκε η επίπλωση του σπιτιού, όπως τα αρμαράκια της κουζίνας;
Спросить, где предыдущие владельцы купили встроенную мебель