тайский | Фразы - Иммиграция | Жилье

Жилье - Аренда

Estoy buscando un/a ________________ para alquilar.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Заявить, что вы хотите снимать кое-что в аренду
habitación
ห้องพัก
Тип жилья
piso / apartamento
แฟลต / ห้องชุด
Тип жилья
estudio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Тип жилья
chalé
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Тип жилья
casa semiadosada
บ้านแฝด
Тип жилья
casa adosada
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Тип жилья
¿Cuánto es el alquiler al mes?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Спросить, сколько стоит аренда
¿Están incluidos los gastos en el alquiler?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Спросить, включены ли электричество, газ и вода в стоимость
¿Cuánto es la fianza?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Спросить, какова стоимость депозита
¿Cuándo puedo ir a ver el piso/la habitación?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Спросить, когда вы можете посмотреть жилье
El piso/apartamento está __________________.
ห้องชุด ________________
Уточнить, имеет ли жилье мебель или нет
amueblado
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Состояние жилья
sin amueblar
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Состояние жилья
¿Se permiten mascotas?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Спросить, разрешено ли держать домашних животных
¿Cómo se cambia de compañía eléctrica?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Спросить, как вы сможете включить датчик электричества
¿Cuántos inquilinos viven en el piso/apartamento?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Спросить, сколько еще людей живет в квартире
¿Cuántas personas han venido a ver el piso/apartamento?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Спросить, сколько человек уже осмотрели квартиру
¿Puedo ver el historial de revisiones de la instalación eléctrica y el de la instalación del gas?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Спросить, можно ли посмотреть счета за электричество и газ
¿Cuánto dura el contrato de arrendamiento?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Спросить, как долго длится контракт
¿Ha habido algún conflicto entre los vecinos?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Спросить, были ли разногласия с соседями
¿Han hecho alguna reforma?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Спросить, какие ремонтные работы были сделаны
¿Cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Спросить, сколько лет бойлеру, и как давно он проверялся
¿Cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Спросить, когда в квартире последний раз была заменена проводка
¿Quién vive arriba/abajo/al lado?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Спросить, кто живет наверху/внизу/в квартире рядом
¿Tiene plaza de aparcamiento?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Спросить, если ли парковочное место для вашей машины
¿Han asesinado a alguien aquí?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Спросить, был там кто-нибудь убит
¿Funciona ____________?
___________ ใช้งานได้ไหม
Спросить, работает ли оборудование
la instalación de tuberías/cañerías
ท่อประปา
Удобства
la calefacción
เครื่องทำความร้อน
Удобства
¿El casero se encarga de las reparaciones?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Спросить, кто отвечает за техническое обслуживание
¿Dónde están los contadores del gas y de la electricidad?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Спросить, где счетчики газа и электричества
¿Los electrodomésticos tienen garantía y manuales de instrucciones?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Спросить, есть ли руководства пользователя и гарантии для электроприборов
¿Con qué compañía tienen contratada la luz/la conexión a Internet? ¿Con qué compañía tienen contratado el teléfono fijo?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Спросить, кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон
¿Dónde está el termostato?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Спросить, можете ли вы посмотреть термостат
¿Puedo ver el certificado de seguridad de la instalación de gas?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Спросить, можно ли посмотреть сертификат безопасности газа

Жилье - Покупка

¿Cuántas ofertas han hecho por la casa?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Спросить, сколько предложений имел дом
¿Cuánto tiempo lleva la casa a la venta?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Спросить, как долго дом находится на рынке
¿Por qué se mudan los dueños?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Спросить, почему дом продается
¿Cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Спросить, как давно продавец живет там
¿Qué está incluido en la venta?
การขายรวมอะไรบ้าง
Спросить, что включено в продажу
¿Ha habido problemas de hundimiento del suelo?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Спросить, были ли проблемы с обвалами
¿Sería posible pagar menos por el traspaso?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Спросить о поиске более дешевой передачи права собственности на имущество
¿Sabe qué se está construyendo o se va a construir en la zona?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Спросить, каковы проекты развития той области
¿Pueden retirar la casa del mercado para reservármela?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Спросить, может ли дом быть снятым с рынка
¿De dónde son los azulejos de la cocina y del baño?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Спросить, где предыдущие владельцы купили плитку для кухни и ванной комнаты
¿De dónde son los muebles fijos, como los armarios de la cocina?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Спросить, где предыдущие владельцы купили встроенную мебель