тайский | Фразы - Иммиграция | Жилье

Жилье - Аренда

Jeg leder efter en/et ____________ at leje.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Заявить, что вы хотите снимать кое-что в аренду
værelse
ห้องพัก
Тип жилья
lejlighed
แฟลต / ห้องชุด
Тип жилья
etværelseslejlighed
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Тип жилья
parcelhus
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Тип жилья
doppelthus
บ้านแฝด
Тип жилья
rækkehus
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Тип жилья
Hvor meget er den månedlige leje?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Спросить, сколько стоит аренда
Er forbrug inklusiv?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Спросить, включены ли электричество, газ и вода в стоимость
Hvor meget er indskuddet?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Спросить, какова стоимость депозита
Hvornår kan jeg komme og se stedet?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Спросить, когда вы можете посмотреть жилье
Lejligheden er ________________.
ห้องชุด ________________
Уточнить, имеет ли жилье мебель или нет
møbleret
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Состояние жилья
ikke møbleret
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Состояние жилья
Er husdyr tilladt?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Спросить, разрешено ли держать домашних животных
Hvordan kan jeg skifte energiforsyning?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Спросить, как вы сможете включить датчик электричества
Hvor mange andre lejere bor der i lejligheden?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Спросить, сколько еще людей живет в квартире
Hvor mange fremvisninger har der været på lejligheden?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Спросить, сколько человек уже осмотрели квартиру
Må jeg se gas- og elmåleren?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Спросить, можно ли посмотреть счета за электричество и газ
Hvor lang er lejeperioden?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Спросить, как долго длится контракт
Har der været uoverensstemmelser mellem naboerne?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Спросить, были ли разногласия с соседями
Hvilke renoveringer er der blevet foretaget?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Спросить, какие ремонтные работы были сделаны
Hvor gammel er varmtvandsbeholderen og hvornår er den sidst blevet kontrolleret?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Спросить, сколько лет бойлеру, и как давно он проверялся
Hvornår blev der sidst trukket ledninger i lejligheden?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Спросить, когда в квартире последний раз была заменена проводка
Hvem bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved siden af?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Спросить, кто живет наверху/внизу/в квартире рядом
Er der en parkeringsplads inkluderet?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Спросить, если ли парковочное место для вашей машины
Er der nogen der er blevet myrdet her?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Спросить, был там кто-нибудь убит
Virker _______________?
___________ ใช้งานได้ไหม
Спросить, работает ли оборудование
rørarbejdet
ท่อประปา
Удобства
varmeanlægget
เครื่องทำความร้อน
Удобства
Er udlejeren ansvarlig for at udføre reparationer?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Спросить, кто отвечает за техническое обслуживание
Hvor er gas- og elmåleren?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Спросить, где счетчики газа и электричества
Har du nogle instruktionsmanualer og garantier på de elektriske apparater?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Спросить, есть ли руководства пользователя и гарантии для электроприборов
Hvem er udbyderen af energi, bredbånd og telefoni?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Спросить, кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон
Hvor er termostaten?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Спросить, можете ли вы посмотреть термостат
Må jeg se sikkerhedscertifikatet over gasinstallationen?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Спросить, можно ли посмотреть сертификат безопасности газа

Жилье - Покупка

Hvor mange tilbud har huset fået?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Спросить, сколько предложений имел дом
Hvor længe har huset været på markedet?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Спросить, как долго дом находится на рынке
Hvorfor flytter sælgerne?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Спросить, почему дом продается
Hvor længe har sælger boet der?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Спросить, как давно продавец живет там
Hvad er inkluderet i salget?
การขายรวมอะไรบ้าง
Спросить, что включено в продажу
Har der været nogen sætningsproblemer?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Спросить, были ли проблемы с обвалами
Er det muligt at finde en billigere overførsel af ejendom?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Спросить о поиске более дешевой передачи права собственности на имущество
Hvad skal der bygges i området i fremtiden?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Спросить, каковы проекты развития той области
Kan du tage huset af markedet?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Спросить, может ли дом быть снятым с рынка
Hvor kommer køkkenet og badeværelsesfliserne fra?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Спросить, где предыдущие владельцы купили плитку для кухни и ванной комнаты
Hvor købte de tidligere ejere det faste inventar, fx køkkenskabe?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Спросить, где предыдущие владельцы купили встроенную мебель