польский | Фразы - Иммиграция | Жилье

Жилье - Аренда

I am looking for a _______________ to rent.
Szukam _______________ do wynajęcia.
Заявить, что вы хотите снимать кое-что в аренду
room
pokoju (mianownik: pokój)
Тип жилья
flat / apartment
mieszkania (mianownik: mieszkanie)
Тип жилья
studio flat / studio apartment
kawalerki (mianownik: kawalerka)
Тип жилья
detached house
domu (mianownik: dom)
Тип жилья
semi-detached house
bliźniaka (mianownik: bliźniak)
Тип жилья
terraced house
szeregowca (mianownik: szeregowiec)
Тип жилья
How much is the rent per month?
Ile wynosi miesięczny czynsz?
Спросить, сколько стоит аренда
Are utilities included?
Czy w czynsz wliczone są opłaty za prąd, gaz, wodę itp.?
Спросить, включены ли электричество, газ и вода в стоимость
How much is the deposit?
Ile wynosi kaucja?
Спросить, какова стоимость депозита
When can I come for a viewing?
Kiedy mogę zobaczyć pokój/mieszkanie/dom?
Спросить, когда вы можете посмотреть жилье
The apartment is ________________.
Mieszkanie jest ________________.
Уточнить, имеет ли жилье мебель или нет
furnished
umeblowane
Состояние жилья
unfurnished
nieumeblowane
Состояние жилья
Are pets allowed?
Czy w mieszkaniu wolno trzymać zwierzęta?
Спросить, разрешено ли держать домашних животных
How can I switch the energy supplier?
Jak mogę zmienić dostawcę prądu?
Спросить, как вы сможете включить датчик электричества
How many other tenants are living in the apartment?
Ilu innych lokatorów mieszka w tym mieszkaniu?
Спросить, сколько еще людей живет в квартире
How many viewings has it had?
Ile osób oglądało już to mieszkanie?
Спросить, сколько человек уже осмотрели квартиру
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
Czy mogę zobaczyć dokumenty dotyczące instalacji elektrycznej i gazowej?
Спросить, можно ли посмотреть счета за электричество и газ
How long is the lease?
Na jaki okres zostanie zawarta umowa najmu?
Спросить, как долго длится контракт
Have there been any neighbor disputes?
Czy zdarzały się tu spory sąsiedzkie?
Спросить, были ли разногласия с соседями
What renovations have been done?
Jakie remonty zostały przeprowadzone?
Спросить, какие ремонтные работы были сделаны
How old is the boiler and when was it last inspected?
Ile lat ma kocioł (centralnego ogrzewania) i kiedy była ostatnia inspekcja?
Спросить, сколько лет бойлеру, и как давно он проверялся
When was it last rewired?
Kiedy po raz ostatni wymieniano instalację elektryczną?
Спросить, когда в квартире последний раз была заменена проводка
Who lives upstairs/downstairs/next door?
Kto mieszka na górze (nad nami)/na dole (pod nami)/w mieszkaniu obok?
Спросить, кто живет наверху/внизу/в квартире рядом
Is there a parking space included?
Czy umowa obejmuje miejsce parkingowe?
Спросить, если ли парковочное место для вашей машины
Has anyone ever been murdered here?
Czy zamordowano tu kogoś w przeszłości?
Спросить, был там кто-нибудь убит
Does ___________ work?
Czy ___________ działa?
Спросить, работает ли оборудование
the plumbing
instalacja wodno-kanalizacyjna
Удобства
the heating
ogrzewanie
Удобства
Is the landlord in charge of doing repairs?
Czy właściciel odpowiada za naprawy?
Спросить, кто отвечает за техническое обслуживание
Where are the gas and electricity meters?
Gdzie znajdują się liczniki gazu i prądu?
Спросить, где счетчики газа и электричества
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
Czy ma Pan/Pani instrukcje obsługi lub gwarancje urządzeń elektrycznych?
Спросить, есть ли руководства пользователя и гарантии для электроприборов
Who supplies the energy, broadband and home phone?
Kto jest dostawcą prądu, internetu i telefonii?
Спросить, кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон
Where is the thermostat?
Gdzie jest termostat?
Спросить, можете ли вы посмотреть термостат
Can I see the gas safety certificate?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć certyfikat bezpieczeństwa gazu?
Спросить, можно ли посмотреть сертификат безопасности газа

Жилье - Покупка

How many offers has it had?
Ile ofert kupna domu złożono?
Спросить, сколько предложений имел дом
How long has it been on the market?
Kiedy dom został wystawiony na sprzedaż?
Спросить, как долго дом находится на рынке
Why are the vendors moving?
Dlaczego sprzedający się wyprowadzają?
Спросить, почему дом продается
How long has the seller lived there?
Jak długo sprzedający mieszkał w tym domu/mieszkaniu?
Спросить, как давно продавец живет там
What's included in the sale?
Co obejmuje umowa sprzedaży?
Спросить, что включено в продажу
Have there been any subsidence problems?
Czy występowały jakieś problemy z osiadaniem?
Спросить, были ли проблемы с обвалами
Is it possible to find cheaper transferring?
Czy istnieje tańsza opcja przeniesienia własności nieruchomości?
Спросить о поиске более дешевой передачи права собственности на имущество
What is going to be built in this area in the future?
Co zostanie wybudowane w okolicy w przyszłości?
Спросить, каковы проекты развития той области
Can you take the house off the market?
Proszę o wycofanie oferty z biura nieruchomości.
Спросить, может ли дом быть снятым с рынка
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
Gdzie nabyto kuchnię oraz kafelki w łazience?
Спросить, где предыдущие владельцы купили плитку для кухни и ванной комнаты
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
Gdzie nabyto meble do zabudowy, np. szafki kuchenne?
Спросить, где предыдущие владельцы купили встроенную мебель