вьетнамский | Фразы - Иммиграция | Жилье

Жилье - Аренда

I am looking for a _______________ to rent.
Tôi muốn thuê _________.
Заявить, что вы хотите снимать кое-что в аренду
room
phòng
Тип жилья
flat / apartment
căn hộ
Тип жилья
studio flat / studio apartment
căn hộ 1 phòng
Тип жилья
detached house
nhà riêng
Тип жилья
semi-detached house
nhà liền kề
Тип жилья
terraced house
nhà trong dãy nhà
Тип жилья
How much is the rent per month?
Giá thuê nhà hàng tháng là bao nhiêu?
Спросить, сколько стоит аренда
Are utilities included?
Đã bao gồm các tiện ích chưa?
Спросить, включены ли электричество, газ и вода в стоимость
How much is the deposit?
Tiền đặt cọc là bao nhiêu?
Спросить, какова стоимость депозита
When can I come for a viewing?
Khi nào tôi có thể đến xem nhà?
Спросить, когда вы можете посмотреть жилье
The apartment is ________________.
Căn hộ _________.
Уточнить, имеет ли жилье мебель или нет
furnished
đầy đủ đồ đạc
Состояние жилья
unfurnished
không có đồ đạc
Состояние жилья
Are pets allowed?
Có cho phép thú cưng hay không?
Спросить, разрешено ли держать домашних животных
How can I switch the energy supplier?
Tôi có thể đổi nhà cung cấp năng lượng không?
Спросить, как вы сможете включить датчик электричества
How many other tenants are living in the apartment?
Có bao nhiêu người sống trong căn hộ này?
Спросить, сколько еще людей живет в квартире
How many viewings has it had?
Có bao nhiêu người đã đến xem nhà?
Спросить, сколько человек уже осмотрели квартиру
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
Tôi có thể xem giấy tờ về điện và gas hay không?
Спросить, можно ли посмотреть счета за электричество и газ
How long is the lease?
Thời hạn thuê nhà là bao lâu?
Спросить, как долго длится контракт
Have there been any neighbor disputes?
Đã bao giờ có trục trặc giữa những người hàng xóm chưa?
Спросить, были ли разногласия с соседями
What renovations have been done?
Nhà đã cải tạo những gì
Спросить, какие ремонтные работы были сделаны
How old is the boiler and when was it last inspected?
Lò hơi đã cũ chưa và lần gần đây nhất nó được kiểm tra là khi nào?
Спросить, сколько лет бойлеру, и как давно он проверялся
When was it last rewired?
Lần mắc lại dây điện gần đây nhất là khi nào?
Спросить, когда в квартире последний раз была заменена проводка
Who lives upstairs/downstairs/next door?
Ai sống ở tầng trên/ tầng dưới/ bên cạnh?
Спросить, кто живет наверху/внизу/в квартире рядом
Is there a parking space included?
Có bãi đỗ xe không?
Спросить, если ли парковочное место для вашей машины
Has anyone ever been murdered here?
Có ai đã từng bị sát hại ở đây chưa?
Спросить, был там кто-нибудь убит
Does ___________ work?
__________ có hoạt động tốt không?
Спросить, работает ли оборудование
the plumbing
hệ thống ống nước
Удобства
the heating
hệ thống sưởi
Удобства
Is the landlord in charge of doing repairs?
Chủ nhà có chịu trách nhiệm sửa chữa không?
Спросить, кто отвечает за техническое обслуживание
Where are the gas and electricity meters?
Ga và đồng hồ điện ở đâu?
Спросить, где счетчики газа и электричества
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
Bạn có hướng dẫn sử dụng và bảo hành của những mặt hàng điện tử hay không?
Спросить, есть ли руководства пользователя и гарантии для электроприборов
Who supplies the energy, broadband and home phone?
Đơn vị nào cung cấp các nguồn năng lượng, cáp quang và điện thoại nhà?
Спросить, кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон
Where is the thermostat?
Điều nhiệt ở đâu?
Спросить, можете ли вы посмотреть термостат
Can I see the gas safety certificate?
Tôi có thể xem giấy chứng nhận an toàn ga được không?
Спросить, можно ли посмотреть сертификат безопасности газа

Жилье - Покупка

How many offers has it had?
Nhà cho thuê mấy lần rồi?
Спросить, сколько предложений имел дом
How long has it been on the market?
Nhà đã đăng thông báo bao lâu rồi?
Спросить, как долго дом находится на рынке
Why are the vendors moving?
Tại sao chủ nhà lại chuyển đi?
Спросить, почему дом продается
How long has the seller lived there?
Chủ nhà đã sống ở đây bao lâu?
Спросить, как давно продавец живет там
What's included in the sale?
Tiền mua nhà bao gồm những gì?
Спросить, что включено в продажу
Have there been any subsidence problems?
Có vẫn đề sụt lún nào xảy ra chưa?
Спросить, были ли проблемы с обвалами
Is it possible to find cheaper transferring?
Có thể tìm cách chuyển nhượng rẻ hơn không?
Спросить о поиске более дешевой передачи права собственности на имущество
What is going to be built in this area in the future?
Những gì sẽ được xây dựng tại khu này trong tương lai?
Спросить, каковы проекты развития той области
Can you take the house off the market?
Có thể ngừng rao bán căn hộ này được không?
Спросить, может ли дом быть снятым с рынка
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
Gạch nhà bếp và phòng tắm được mua ở đâu?
Спросить, где предыдущие владельцы купили плитку для кухни и ванной комнаты
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
Những đồ đạc trong nhà được mua ở đâu, vd. kệ bếp?
Спросить, где предыдущие владельцы купили встроенную мебель