чешский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Potřebuji dovozní povolení?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
mikrochip
mikročip
Требования для ввоза питомца
rabiesvaccination (certifikat)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Требования для ввоза питомца
pass för sällskapsdjur
cestovní pas pro zvířata
Требования для ввоза питомца
bandmaskbehandling (certifikat)
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Требования для ввоза питомца
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Vad är reglerna gällande ________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
ledarhundar
Vodící psi
Тип животного
assistanshundar
asistenční psi
Тип животного
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца