шведский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Potřebuji dovozní povolení?
Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Má toto zvíře určenou karanténu?
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
mikročip
mikrochip
Требования для ввоза питомца
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
rabiesvaccination (certifikat)
Требования для ввоза питомца
cestovní pas pro zvířata
pass för sällskapsdjur
Требования для ввоза питомца
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
bandmaskbehandling (certifikat)
Требования для ввоза питомца
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Vad är reglerna gällande ________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
Vodící psi
ledarhundar
Тип животного
asistenční psi
assistanshundar
Тип животного
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца