польский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Potřebuji dovozní povolení?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Má toto zvíře určenou karanténu?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
mikročip
mikrochip
Требования для ввоза питомца
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Требования для ввоза питомца
cestovní pas pro zvířata
paszport dla zwierząt domowych
Требования для ввоза питомца
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Требования для ввоза питомца
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
Vodící psi
psy przewodniki
Тип животного
asistenční psi
psy towarzyszące
Тип животного
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца