итальянский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Potřebuji dovozní povolení?
Ho bisogno di un permesso di importazione?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Má toto zvíře určenou karanténu?
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
mikročip
il microchip
Требования для ввоза питомца
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
il vaccino antirabbico
Требования для ввоза питомца
cestovní pas pro zvířata
il passaporto per gli animali da compagnia
Требования для ввоза питомца
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
il certificato di trattamento contro la tenia
Требования для ввоза питомца
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Спросить, каковы правила для служебных животных
Vodící psi
cani guida
Тип животного
asistenční psi
cani da assistenza
Тип животного
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца