датский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Potřebuji dovozní povolení?
Behøver jeg en importtilladelse?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Má toto zvíře určenou karanténu?
Er der en karantæneperiode for [dyr]?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Er der specifikke regler om import af ikke indfødte arter?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Adgangskravene som dine kæledyr skal leve op til er __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
mikročip
microchip
Требования для ввоза питомца
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
rabiesvaccination
Требования для ввоза питомца
cestovní pas pro zvířata
dyrepas
Требования для ввоза питомца
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
bændelormsbehandling
Требования для ввоза питомца
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Skal jeg benytte et autoriseret bur?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Hvad er reglerne for ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
Vodící psi
blindehund
Тип животного
asistenční psi
støttehund
Тип животного
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Hvordan opnår jeg et sundhedscertifikat til mit kæledyr?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца