английский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Potřebuji dovozní povolení?
Do I need an import license?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Má toto zvíře určenou karanténu?
Is there a quarantine period for [animal]?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Are there specific rules for importing non-native species?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
mikročip
microchip
Требования для ввоза питомца
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
rabies vaccination (certificate)
Требования для ввоза питомца
cestovní pas pro zvířata
pet passport
Требования для ввоза питомца
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
tapeworm treatment (certificate)
Требования для ввоза питомца
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Do I have to use an authorized carrier?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Jaká jsou pravidla pro ______________?
What are the rules for ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
Vodící psi
guide dogs
Тип животного
asistenční psi
assistance dogs
Тип животного
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца