английский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

İthal izin belgesine ihtiyacım var mı?
Do I need an import license?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
[Hayvan] için karantina dönemi var mı?
Is there a quarantine period for [animal]?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Yerli olmayan hayvanları ülkeye sokmak için özel kurallar var mı?
Are there specific rules for importing non-native species?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Evcil hayvanınızın giriş şartları bir __________ içeriyor.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
mikroçip
microchip
Требования для ввоза питомца
kuduz aşısı
rabies vaccination (certificate)
Требования для ввоза питомца
hayvan pasaportu
pet passport
Требования для ввоза питомца
bağırsak solucanı tedavi belgesi
tapeworm treatment (certificate)
Требования для ввоза питомца
Yetkililer tarafından onaylanmış bir taşıyıcı kullanmalı mıyım?
Do I have to use an authorized carrier?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
______________ için geçerli olan kurallar nelerdir?
What are the rules for ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
rehber köpekler
guide dogs
Тип животного
yardımcı köpekler
assistance dogs
Тип животного
Evcil hayvanım için sağlık belgesini nasıl alabilirim?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца