чешский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Мне нужна лицензия на ввоз?
Potřebuji dovozní povolení?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Для [животное] есть срок карантина?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
микрочип
mikročip
Требования для ввоза питомца
антирабическая прививка (сертификат)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Требования для ввоза питомца
паспорт питомца
cestovní pas pro zvířata
Требования для ввоза питомца
лечение от паразитов (сертификат)
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Требования для ввоза питомца
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Каковы правила для _______________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
собаки-поводыри
Vodící psi
Тип животного
собаки-ассистенты
asistenční psi
Тип животного
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца