польский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Мне нужна лицензия на ввоз?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Для [животное] есть срок карантина?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
микрочип
mikrochip
Требования для ввоза питомца
антирабическая прививка (сертификат)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Требования для ввоза питомца
паспорт питомца
paszport dla zwierząt domowych
Требования для ввоза питомца
лечение от паразитов (сертификат)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Требования для ввоза питомца
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Каковы правила для _______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
собаки-поводыри
psy przewodniki
Тип животного
собаки-ассистенты
psy towarzyszące
Тип животного
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца