японский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
mikrochip
Требования для ввоза питомца
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Требования для ввоза питомца
paszport dla zwierząt domowych
Требования для ввоза питомца
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Требования для ввоза питомца
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
psy przewodniki
Тип животного
psy towarzyszące
Тип животного
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца