шведский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
mikrochip
mikrochip
Требования для ввоза питомца
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
rabiesvaccination (certifikat)
Требования для ввоза питомца
paszport dla zwierząt domowych
pass för sällskapsdjur
Требования для ввоза питомца
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
bandmaskbehandling (certifikat)
Требования для ввоза питомца
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Vad är reglerna gällande ________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
psy przewodniki
ledarhundar
Тип животного
psy towarzyszące
assistanshundar
Тип животного
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца