чешский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Potřebuji dovozní povolení?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
mikrochip
mikročip
Требования для ввоза питомца
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Требования для ввоза питомца
paszport dla zwierząt domowych
cestovní pas pro zvířata
Требования для ввоза питомца
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Требования для ввоза питомца
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
psy przewodniki
Vodící psi
Тип животного
psy towarzyszące
asistenční psi
Тип животного
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца