португальский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Preciso de uma licença de importação?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Existe um período de quarentena para [animal]?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
mikrochip
microchip
Требования для ввоза питомца
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
vacina contra raiva (certificado)
Требования для ввоза питомца
paszport dla zwierząt domowych
passaporte do animal
Требования для ввоза питомца
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
tratamento contra tênias (certificado)
Требования для ввоза питомца
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Preciso usar um transportador autorizado?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Quais são as regras para ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
psy przewodniki
cães-guia
Тип животного
psy towarzyszące
cães auxiliares
Тип животного
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца