немецкий | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
mikrochip
Mikrochip
Требования для ввоза питомца
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Nachweis der Tollwutimpfung
Требования для ввоза питомца
paszport dla zwierząt domowych
Haustierpass
Требования для ввоза питомца
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Entwurmungszertifikat
Требования для ввоза питомца
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Wie sind die Regeln für _____________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
psy przewodniki
Blindenhunde
Тип животного
psy towarzyszące
Assistenzhunde
Тип животного
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца