китайский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
我是否需要入口许可证?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
请问是否对【动物】有检疫期?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
你的宠物入境需要 __________。
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
mikrochip
微芯片
Требования для ввоза питомца
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
狂犬疫苗接种(证明)
Требования для ввоза питомца
paszport dla zwierząt domowych
宠物护照
Требования для ввоза питомца
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
绦虫治疗(证明)
Требования для ввоза питомца
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
我需要使用官方认证的承运商吗?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Jakie przepisy obowiązują ______________?
对______________有哪些规定?
Спросить, каковы правила для служебных животных
psy przewodniki
导盲犬
Тип животного
psy towarzyszące
协助犬
Тип животного
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца