итальянский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Ho bisogno di un permesso di importazione?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
mikrochip
il microchip
Требования для ввоза питомца
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
il vaccino antirabbico
Требования для ввоза питомца
paszport dla zwierząt domowych
il passaporto per gli animali da compagnia
Требования для ввоза питомца
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
il certificato di trattamento contro la tenia
Требования для ввоза питомца
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Спросить, каковы правила для служебных животных
psy przewodniki
cani guida
Тип животного
psy towarzyszące
cani da assistenza
Тип животного
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца