испанский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
mikrochip
el microchip
Требования для ввоза питомца
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
la vacuna antirrábica (certificado)
Требования для ввоза питомца
paszport dla zwierząt domowych
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
Требования для ввоза питомца
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
el certificado de tratamiento contra la tenia
Требования для ввоза питомца
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Jakie przepisy obowiązują ______________?
¿Cuál es la normativa para _________________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
psy przewodniki
perros guía
Тип животного
psy towarzyszące
perros de asistencia
Тип животного
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца